Dronów na niebie jest coraz więcej

 Dronów na niebie jest coraz więcej
Liczba obszarów, w których zastosowanie znajdują drony, bezzałogowe statki, systematycznie rośnie. Dziś są one wykorzystywane między innymi w branży rolniczej, reklamowej, filmowej, od pewnego czasu doskonale sprawdzają się także w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego. Potencjał globalnego rynku bezzałogowych statków powietrznych szacowany jest obecnie na 127 miliardów dolarów, natomiast zdaniem Komisji Europejskiej, do 2050 roku w Europie powstanie 150 tysięcy miejsc pracy bazujących na obsłudze dronów. Kolejne usprawnienia technologiczne tylko zwiększają spektrum zastosowań tych bezzałogowych pojazdów.

Zdaniem specjalistów, aktualnie największy potencjał do wykorzystania dronów drzemie w obszarze infrastruktury, inwestycje w bezzałogowe statki powietrzne na tym rynku mogą wynieść nawet 45,2 miliarda dolarów. Przedsiębiorstwa z tej branży wykorzystują drony głównie do zdobywania informacji w celu planowania urbanistycznego, modelowania przestrzeni w trójwymiarze czy też monitorowania postępów prac budowlanych.

Kolejnym obszarem, w którym drony znajdują coraz szersze zastosowanie, jest rolnictwo. Jest to jeden z mniej znanych sektorów wykorzystywania bezzałogowych statków, jednak szybko nadrabia zaległości. Drony rolnicze służą między innymi do precyzyjnego opryskiwania pól oraz do monitorowania gruntów i upraw. Szacuje się, że wydatki na technologie dronowe w tym sektorze mogą wynieść nawet 32,4 miliony dolarów.

Drony stały się bardzo powszechne wśród służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Wykorzystuję je między innymi Straż Graniczna, Policja, Straż Ochrony Kolei, wojsko. Korzystanie z tych urządzeń zdecydowanie skraca czas reakcji na niebezpieczne zdarzenie, umożliwia złapanie sprawcy przestępstwa na „gorącym uczynku”.

Specjaliści uważają, że już w niedalekiej przyszłości drony staną się również filarem funkcjonowania branży logistycznej. Mogą okazać się szczególnie przydatne w tak zwanym ostatnim odcinku dostawy, czyli bezpośrednim dostarczeniu towaru do odbiorcy. Bezzałogowe statki mogą być wykorzystane również do dostarczania paczek na krótkich dystansach, czy też w obrębie jednego miasta. Wszystkie te zastosowania mają na celu znaczne skrócenie czasu transportu i precyzyjne wyznaczenie miejsca dostawy.

Osiągnięcie powyższych funkcjonalności bezzałogowych statków możliwe będzie między innymi dzięki nowym zdobyczom technologii, jak na przykład system antykolizyjny, oparty na technologii Intel RealSense, dzięki któremu dron omija przeszkody i jest w stanie samodzielnie wyznaczać alternatywny kurs. Za sprawą takich rozwiązań dron staje się coraz bardziej inteligentny, samodzielny, dzięki czemu potrzebna będzie mniejsza ingerencja człowieka w jego obsługę.

Wykorzystanie dronów w kolejnych obszarach to tylko kwestia czasu. W niedalekiej przyszłości ilość dronów na niebie ulegnie zdecydowanemu zagęszczeniu. Tylko w Polsce w 2015 roku rynek dronowy wart był 165 milionów złotych, a w kolejnych latach kwota ta ma wzrosnąć nawet o 150% w zastosowaniach cywilnych i nawet o kilkaset procent w wojskowych.

Źródło

logistyka.net.pl