Dowiedz się więcej o zarządzaniu procesowym. Zapraszamy na Forum Praktyków BPM

 Dowiedz się więcej o zarządzaniu procesowym. Zapraszamy na Forum Praktyków BPM
Czy zarządzanie procesowe służy tylko do optymalizacji kosztów? Czy warto, pójść w kierunku zarządzania opartego o perspektywę procesów?

Jeśli proces jest tym mechanizmem, który w rzeczywistości „produkuje” wyniki, a więc w dużej mierze odpowiada za sukces organizacji lub jego brak, to odpowiedź staje się oczywista - BPM to dużo więcej. Jednak faktycznym wyzwaniem okazuje się stworzenie systemu, który umożliwi integralne zarządzanie całą organizacją z perspektywy procesów, projektów, ryzyka, wiedzy, jakości i struktur organizacyjnych.

Forum Praktyków BPM gromadzi co roku procesowców z biznesu i sektora publicznego. To miejsce całkowicie dedykowane wymianie doświadczeń i wiedzy praktycznej.

Spotykamy się 12 i 13 października w Warszawie, w siedzibie BCC.

W tegorocznym programie 2 dni case studies i dyskusji, z których dowiesz się:

  • jak Służba Celna stworzyła strategię i wyznaczyła cele z użyciem architektury procesów, jak architektura pomaga w realizacji projektów strategicznych,


  • od DB Schenker, jak Model EFQM, poprzez podejście procesowe, umożliwia menedżerom zrozumienie związków między tym, co organizacja robi a wynikami jakie osiąga,


  • jak zintegrować w jeden system zarządzanie ryzykiem, projektami i procesami na przykładzie dużej Grupy kapitałowej,


  • jak KRUK S.A. i Uniwersytet Medyczny w Łodzi pokonują etapy transformacji procesowej. Co sprawdziło się w praktyce, a co wymagało zmiany podejścia,


  • jak Grupa Allegro oraz Centralny Ośrodek Informatyki MSW łączą zwinne metody realizacji projektów i tworzenia produktów z procesami,


  • jakie są doświadczenia Wiceprezesa Climbex, Właściciela procesu w ING Bank’u i Doradcy BPM Process Renewal Group Polska z zastosowania podejścia procesowego.


Każde z wystąpień zostanie zakończone sesją pytań i odpowiedzi.

W programie warsztat integracyjny Agile prowadzony przez PMI Polska.

Więcej na www.bpmpractice.pl