Dotacje na adaptację

 Dotacje na adaptację
Ruszył kolejny nabór o unijne dofinansowanie z poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem do wzięcia jest 13 mln zł. O te pieniądze mogą starać się organizacje pracodawców i związkowców oraz ich struktury, a więc organizacje członkowskie, struktury regionalne, terenowe i branżowe.

Konkursowe zmagania ponownie przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł, natomiast górny limit wynosi 3 mln zł. Głównymi odbiorcami przedsięwzięć mają być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. Dofinansowanie pójdzie na realizację projektów, które mają na celu wzmocnienie potencjału firm przez opracowanie, upowszechnienie i wprowadzenie w życie nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i całego przedsiębiorstwa. Za każdym razem takie wdrożenie musi zostać poprzedzone analizą potrzeb firm, które mają skorzystać ze wsparcia (jej wyniki trzeba precyzyjnie opisać w treści wniosku).

Wnioskodawcy mogą dostać grant na nawet 100 proc. wydatków związanych z realizacją projektu. Planowane przedsięwzięcia mogą dotyczyć takich obszarów tematycznych, jak formy i metody organizacji pracy (w tym w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej i telepracy), zarządzanie zmianą gospodarczą oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wnioski o dotacje można składać do końca marca.

Źródło

firma.pb.pl