Dotacje dla firm w ramach działania 4.4. PO IG

Po ponad trzech latach przerwy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.”

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%.

Do kogo adresowany jest projekt?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Oznacza to, że małe i średnie firmy nie będą musiały, tak jak było to do tej pory, konkurować o środki na inwestycje ze spółkami należącymi do dużych międzynarodowych koncernów.

Przedstawienie pomysłu na spotkaniu face to face

Nowością jest też system oceny projektów. Poza oceną samej dokumentacji aplikacyjnej, przewidziany został również etap oceny przez tzw. „panel ekspertów”, w trakcie którego wnioskodawcy będą mieli możliwość bezpośredniego spotkania z oceniającymi i przedstawienia planowanej inwestycji.

Kiedy można ubiegać się o wsparcie finansowe?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od 15 maja do 5 czerwca 2013 r.

Źródło

www.firma.egospodarka.pl