Dofinansowanie od PFRON tylko w przypadku przelewu całej pensji?

Jeżeli pracodawca przekaże na konto niepełnosprawnego pracownika wynagrodzenie zasadnicze, ale premię wypłaci mu w gotówce, pozbawia się on dofinansowania za dany miesiąc. Odpowiednie rozliczanie się to jeden z warunków stawianych pracodawcom zatrudniającym osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, jeśli chcą oni uzyskać dopłaty do ich pensji. Istnieją dwie formy wypłacania należnego wynagrodzenia: na rachunek bankowy pracownika lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. Dokonywanie wypłaty pensji w gotówce przekreśla szanse pracodawcy na odzyskanie jej części w postaci dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nie jest jeszcze wiadome, co się dzieje w przypadku, gdy zakład dotrzyma wymaganej formy wypłaty pensji w sosunku do części wynagrodzenia. Czy w takiej sytuacji pracodawca traci prawo do dofinansowania całości poborów za dany miesiąc, czy może tylko części, którą wypłacił w formie niedopuszczalnej przez ustawę.

Źródło

Albo przelew całej pensji, albo brak dopłaty