Dobry sposób na złe długi

16 maja 2013r. w Lublinie odbędzie się konferencja pt. "Zatory płatnicze - skutki makroekonomiczne oraz sposoby ich zwalczania". Adresatami przedsięwzięcia są m.in.: prezesi, właściciele firm i dyrektorzy ds. finansów.

Konferencja będzie mieć miejsce w Hotelu Mercure w Lublinie. Udział jest bezpłatny.

Problematyka

Zatory płatnicze stanowią poważną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. W wyniku licznych pionowych i poziomych gospodarczych powiązań przedsiębiorstw, rozluźnienie dyscypliny płatniczej w jednej branży ma swoje przełożenie na inne sektory gospodarki, powodując "efekt domina". Przedsiębiorstwo, które nie otrzymuje w terminie należnych płatności, narażone jest na ryzyko nieterminowego regulowania swoich własnych zobowiązań. Podobna praktyka pogarsza kondycję finansową podmiotów gospodarczych, wywołując niepożądane skutki makroekonomiczne, np.: pogorszenie sytuacji na rynku pracy, obniżenie dynamiki inwestycji. Istnieją jednak narzędzia służące zwalczaniu zatorów płatniczych. Jednym z nich jest ulga na złe długi, dzięki której przedsiębiorstwa mogą dokonać odpowiedniej korekty należnego podatku VAT. Odzyskanie podatku VAT naliczanego od nieuregulowanych zobowiązań poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. Co więcej, poznanie skali problemu zatorów płatniczych w rodzimej gospodarce oraz sposobów jego rozwiązywania, daje możliwość opracowania odpowiedniej strategii zarządzania finansami firmy. Każde z narzędzi finansowych wiąże się ze specyficznymi skutkami, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu danego scenariusza. Właściwa implementacja rozwiązań dostosowanych do sytuacji przedsiębiorstwa, pozwoli uniknąć błędów formalnych i istotnie wesprze realizację obranej strategii.

Program

Podczas konferencji wystąpią: Jakub Borowski, Główny Ekonomista, Dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych Crédit Agricole Bank Polska SA oraz Rafał Pawlicki, Menedżer w Zespole podatków pośrednich, Doradca Podatkowy Deloitte. Będą oni poruszać następujące zagadnienia:

 • Makroekonomiczne skutki zatorów płatniczych
  • moralność płatnicza w czasach kryzysu
  • negatywne efekty rozprzężenia dyscypliny płatniczej
  • dezorganizacja przebiegu rozliczeń pieniężnych i jej wpływ na procesy gospodarcze
  • zatory płatnicze w Polsce - geneza, skala i sposoby rozwiązywania problemu
 • Ulga na złe długi narzędziem walki z zatorami płatniczymi
  • ulga na złe długi - prezentacja nowych rozwiązań
  • konsekwencje stosowania ulgi na złe długi dla wierzyciela
  • skuteczność narzędzia w eliminacji zatorów płatniczych


W programie konferencji przewidziano też interaktywną sesję pytań i odpowiedzi.

Źródło

www.konferencje.pb.pl