Dobry prezes, czyli jaki?

 Dobry prezes, czyli jaki?
Zarządzanie firmą w dzisiejszych czasach to nieustanna walka z licznymi przeciwnościami losu, jak na przykład zmiennymi popytu i podaży, krachami na giełdach, kryzysem gospodarczym. Dlatego też, aby utrzymać się na powierzchni, ster w firmie musi trzymać osoba silna, zdecydowana, pewna siebie, a jednocześnie elastyczna, potrafiąca dostosować się do szybko zmieniających się realiów. Jaki jeszcze powinien być prezes firmy, aby zagwarantować jej przetrwanie w trudnych czasach?

Określenie celów

Pierwszym krokiem, który zdecydowanie może ułatwić przejście przez trudny okres bez szwanku, jest określenie priorytetów. Aby osiągnąć zamierzone cele, niezwykle ważne jest ustalenie przez prezesa wyraźnej ścieżki działania w organizacji. W wyznaczeniu priorytetów firmy bardzo pomocne może być wskazanie tych działań, którymi firma w ogóle zajmować się nie powinna. Dzięki temu można wyeliminować zbędne działania, niepotrzebnie narażające przedsiębiorstwo na straty.

Kontrolowanie budżetu

Kolejnym zadaniem, które spoczywa na barkach prezesa jest określenie budżetu firmy, odpowiednie nim dysponowanie i podział pomiędzy poszczególne działy. Jednocześnie, każdy prezes musi zawsze trzymać rękę na pulsie, aby nie przekroczyć bezpiecznej granicy zadłużenia. Wartość firmy jest tym obszarem, o który troszczy się każdy, myślący o dobru przedsiębiorstwa prezes. Tylko jego przemyślane i wyważone działania dają gwarancję właściwego prosperowania firmy. Ocena ryzyka finansowego to jedno z najważniejszych zadań, z którym musi się zmierzyć każdy prezes.

Dążenie do innowacji

Chęć do stawiania i realizowania kolejnych celów to jeszcze jedna, bardzo istotna cecha troszczącego się o dobro organizacji szefa. Z jednej strony, głównym zadaniem prezesa jest dostarczanie jak najlepszych wyników w możliwie najtańszy sposób. Z drugiej strony, trudno wyobrazić sobie zdobycie przez firmę przewagi nad konkurencją w inny sposób, jeśli nie poprzez rozwój i inwestycje w innowacje. Prezes, któremu zależy na zwiększaniu zysków przedsiębiorstwa, będzie nie tylko dbał o właściwy, aktualny wynik finansowy, ale jednocześnie będzie dążył do eksploracji nowych rynków, stawiania sobie i pracownikom kolejnych celów, poszukiwania nowych możliwości dla rozwoju firmy. Aby to osiągnąć, konieczne jest precyzyjne opracowanie misji i wizji przedsiębiorstwa, co jest kolejnym zadaniem, będącym w gestii prezesa. Konieczna jest jednak przy tym zdolność do kreatywnego i innowatorskiego myślenia, aby firma nie była „taka jak wszystkie”, ale, by przez podejmowane działania, stała się miejscem wyjątkowym.

Źródło

nf.pl/manager