Dobre nastroje udzielają się finansistom

 Dobre nastroje udzielają się finansistom
Nadchodzące dwanaście miesięcy ma przynieść pozytywne wyniki finansowe w firmach – tak twierdzi aż 55% przepytanych w badaniu Euler Hermes i Grand Thornton, dyrektorów finansowych. Dobre nastroje powodują chęć podejmowania większej ilości odważnych decyzji przez zarządy firm, co z kolei pozytywnie nakręca koniunkturę w kraju. Skąd takie nastawienie i jakie przyniesie ono korzyści dla firm?'

Rezultaty pozytywnego nastawienia dyrektorów finansowych to bardzo dobra wiadomość dla firm. Dzięki temu są oni skłonni do podejmowania decyzji o rozwoju przedsiębiorstw, nowych inwestycjach, szukaniu nowych rynków zbytu dla swoich produktów. Aż 74% badanych firm deklaruje chęć dokonywania potężnych inwestycji w nadchodących miesiącach, co więcej, aż 48% z nich zapowiada inwestycje także w badania i rozwój. 61% przepytanych dyrektorów finansowych spodziewa się wzrostu popytu na swoje produkty, a 70% zamierza zakupić nowe maszyny i urządzenia. Istotną wiadomością jest również ogromna chęć wśród polskich przedsiębiorców do umiędzynarodowienia swoich firm poprzez szukanie nowych, zagranicznych rynków zbytu – deklaruje to aż 75% uczestników badania.

Wszystkie te liczby zdecydowanie potwierdzają tezę o dobrych nastrojach przedsiębiorców i pozytywnych prognozach na nadchodzące miesiące. Jednak, jak to zwykle bywa, nie może być aż tak kolorowo. Przed polskimi firmami stoi szereg wyzwań, które mogą okazać się przeszkodą do uzyskania tak pozytywnych wyników finansowych, jak to jest zakładane. Za jedno z najważniejszych wyzwań należy uznać rosyjskie embargo na polskie produkty spożywcze. Polska branża spożywcza musi aktywnie poszukiwać nowych rynków zbytu dla swoich towarów, aby zniwelować straty powstałe w wyniku zamknięcia rosyjskiego rynku. Nie bez wpływu na polskie firmy są także echa niedawno przechodzonego, światowego kryzysu gospodarczego, po którym wiele regionów świata jeszcze się nie otrząsnęło.

Wszystko jednak wskazuje, że pomimo tych problemów i wyzwań, nastroje polskich przedsiębiorców nie gasną, wręcz przeciwnie, dodatkowe wyzwania skłaniają ich do jeszcze cięższej pracy, aby nie tylko utrzymać się na rynku, ale wyjść z kryzysu jeszcze silniejszym.