Dlaczego warto stosować e-fakturę?

Od 2005 roku polscy przedsiębiorcy mają możliwość wystawiania faktur elektronicznych. Mogłoby się wydawać, że z racji wielu zalet będą one stosowane znacznie częściej niż papierowe. Dzieje się jednak inaczej - wyniki raportu „E-faktura w Polsce” przeprowadzonego w 2012 roku pokazują, że tylko 10% faktur w naszym kraju jest wystawianych w formie elektronicznej. Eksperci przewidują, że do 2017 roku w Europie e-faktury będą stanowiły połowę dokumentacji. W związku z tym warto zapoznać się z listą korzyści wynikających z wystawiania faktur w postaci elektronicznej.

Rezygnacja z tradycyjnych faktur na rzecz elektronicznych wiąże się przede wszystkim z oszczędnościami. Wystawiając faktury w papierowej formie przedsiębiorstwo ponosi koszty ich wysyłania czy przechowywania. Ponadto wykorzystywane są materiały biurowe: tusze do drukarek, koperty, papier. E-faktur nie trzeba drukować i wysyłać tradycyjną pocztą, zaś archiwizacja minimalnie obciąża budżet przedsiębiorstwa. Wyniki badań pokazują, że firma, która każdego miesiąca wystawia 1 000 e-faktur może zaoszczędzić 2 tys. zł. Następnym plusem wynikającym z wdrożenia elektronicznych faktur jest szybki czas dostarczenia dokumentu do odbiorcy. Korzystając z tradycyjnej formy wystawiania faktury adresat czeka na nią około 10 dni, natomiast w przypadku elektronicznej – kilka sekund. Warto mieć na uwadze, że szybkie dostarczenie dokumentów eliminuje ryzyko ich przedawnienia oraz tworzenia zatorów płatniczych. Ponadto dzięki stosowaniu e-faktur firma umacnia swój pozytywny wizerunek, dowodząc, że nie są jej obojętne kwestie związane z ekologią. Wystawianie elektronicznych dokumentów przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zasobów, którymi dysponuje. Postrzeganie przedsiębiorstwa w korzystnym świetle wpływa na jego wartość biznesową.

Źródło