Dlaczego przedsiębiorstwo potrzebuje zarządzania strategicznego?

We współczesnym świecie, który zmienia się w zawrotnym tempie, zarządzanie strategiczne staje się coraz bardziej konieczne.

Niemal wszystkie korporacje, należące do głównych indeksów światowych giełd zatrudniają firmy konsultingowe, sowicie wynagradzając je za pomoc w tworzeniu i wdrażaniu efektywnych strategii. Przyjmuje się, że każde przedsiębiorstwo powinno mieć strategię. W jakim celu?

  • Do określania kierunku, w jakim podąża przedsiębiorstwo. Strategia pozwala sprecyzować cele oraz sposoby ich osiągania.
  • Do skoncentrowania wysiłków i wsparcia uzgodnionych posunięć. Strategia jest pomocna w zaangażowaniu wszystkich osób do działania na rzecz wspólnego celu.
  • Do zdefiniowania i zrozumienia istoty samego przedsiębiorstwa. Dzięki strategii wszyscy rozumieją założenia przedsiębiorstwa oraz są w stanie przystąpić do ich realizacji.
  • Do zapewnienia spójności. Strategia chroni otoczenie przedsiębiorstwa przed rozproszeniem oraz dekoncentracją.


Więcej informacji na ten temat można przeczytać na: