Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy?

Pracownicy odchodzą z firmy z wielu różnych przyczyn. Portal GoWork.pl przeprowadził anonimową ankietę wśród pracowników i zapytał ich o powody, dla których najczęściej zmieniają pracę.

Najczęściej wymienianym powodem jest wynagrodzenie - 41,4 % ankietowanych wskazało właśnie na wysokość zarobków jako na główny czynnik chęci zmiany pracodawcy. Choć mediana płac w Polsce rośnie, ta statystyka często nie odzwierciedla faktycznej wysokości wynagrodzeń. Jeśli więc pracodawcy zależy na wykwalifikowanym pracowniku, powinien docenić jego pracę proponując podwyższenie pensji. Drugim najczęstszym powodem zmiany pracy jest brak uznania za zasługi. Oczekujemy zatem nie tylko nagród materialnych, ale pochwał i zauważenia. 17,43 % pracowników odchodzi z pracy właśnie przez poczucie niedocenienia.

Kolejno na liście najczęstszych powodów znalazł się brak szans na wykorzystanie swoich umiejętności i brak poczucia misji. Nie lubimy być w firmie ograniczeni, chcemy pokazywać swój talent i predyspozycje. Przez szkolenia i aktywność w życiu firmy rośnie nasze przywiązanie do pracodawcy, w przeciwnym razie mamy ochotę go zmienić. Na naszą chęć do zmiany pracodawcy wpływa także jego sytuacja finansowa i brak jasno określonego kierunku rozwoju. Niestabilność finansowa, nieregularne wypłaty, umowy śmieciowe, brak informacji o planach firmy i zła prasa wpływają na spadek zaufania pracowników względem pracodawcy. 11% badanych pracowników potwierdziło, że brak bezpieczeństwa ze strony firmy sprawia, że zaczynają szukać innej pracy.

Odchodzimy również z pracy przez nieprzestrzeganie ustalonego czasu pracy i nadmiar obowiązków. I choć nikt nie chciałby się w pracy nudzić, to nadmierna ilość zadań negatywnie odbija się na pracy i motywacji. Na zmianę pracodawcy wpływają również złe relacje z przełożonym. Pracownicy oczekują dobrych relacji z szefem, gdyż inaczej współpraca staje się uciążliwa i ma formę kary. Co więcej, toksyczne relacje na tej linii wpływają na działanie całego zespołu. To samo dotyczy relacji z innymi pracownikami. Im bardziej nieprzyjemne, tym chętniej zmieniamy pracę.