Dlaczego nie otrzymujemy informacji zwrotnej w rekrutacji?

Tylko 15% kandydatów otrzymuje informację zwrotną dotyczącą powodów braku akceptacji ich aplikacji, a aż 98% oczekuje, że firmy będą otwarcie o tym mówić.

Osoby poszukujące pracy często narzekają na brak informacji zwrotnej od pracodawców, która dotyczyłaby powodów odrzucenia ich kandydatury. Nie daje im to możliwości pracy nad swoimi słabymi stronami, jeśli nikt im o nich nie mówi. Stworzenie informacji zwrotnej przez pracodawcę nie jest jednak tak proste i szybkie, jak to może się wydawać.

Profesjonalne przekazanie kompletnej informacji zwrotnej wymaga od pracodawcy rozmowy z kandydatem, aby mógł on odnieść się do podawanych argumentów za odrzuceniem jego kandydatury i wyciągnąć z nich wnioski. Dla pracodawcy oznacza to znalezienie odpowiedniej ilości czasu, na którą często nie może sobie pozwolić (biorąc pod uwagę zarówno jego obowiązki, jak i ilość zgłoszeń rekrutacyjnych).

Na brak informacji zwrotnej wpływa również chęć utrzymania dobrego wizerunku firmy. Każda organizacja dba o swoją reputację i chciałaby być dobrze postrzegana przez kandydatów. Dlatego łatwiej jest zbudować odpowiedź w oparciu o dyplomatyczne: "bardzo doceniamy pana kompetencje, niemniej zdecydowaliśmy się wybrać kandydata, który ma większe doświadczenie", aniżeli: "niestety, brakuje panu determinacji i nastawienia na osiągnięcie celu". Drugi komunikat z pewnością nie wpłynie na kandydata motywująco i nie będzie on próbował przekonać pracodawcę o swoim zaangażowaniu w pracę. Taka odpowiedź spowoduje, że kandydat uzna firmę za beznadziejną. Natomiast z perspektywy pracodawcy celem jest zakomunikowanie decyzji, a nie otwieranie dyskusji i przekonywanie go co do jego słabych stron.

W przypadku kiedy pracodawca jednak poświęci swój czas i zechce zainicjować rozmowę o wadach kandydata na pewno należy przyjąć tę informację z otwartością, ale również z dużym dystansem. Ocena pracodawcy może być bardzo subiektywna. Wynika to ze specyficznego rozumienia poszczególnych kompetencji w danej organizacji. Uniwersalność wymiaru informacji zwrotnej niweluje również kultura firmy oraz specyficzne oczekiwania szefa. To on decyduje, czy poza spełnianiem standardowych kryteriów, jakimi kieruje się przy doborze pracowników, kandydat po prostu „pasuje” do danego miejsca.

Źródło

Agnieszka Stegenka Informacja zwrotna w rekrutacji bardzo ważna