Dlaczego Twoja firma potrzebuje strategii Business Intelligence?

 Dlaczego Twoja firma potrzebuje strategii Business Intelligence?
Przedsiębiorstwa, które odnoszą sukces potrafią reagować na sygnały płynące z firmy i otoczenia konkurencyjnego. Dane transakcyjne są przetwarzane na informacje biznesowe przez systemy klasy Business Intelligence.

Business Intelligence to przede wszystkim umiejętność analizowania i wykorzystywania danych (informacji) do przewidywania zachowań konsumentów oraz wyników firmy w przyszłości. Dlaczego BI to narzędzie niezbędne dla nowoczesnego biznesu? Brak takiej strategii może doprowadzić do biznesowego chaosu. Mogą pojawić się np. różne wersje tej samej prawdy. Na spotkaniach zarządczych bardzo często widać, jak różni ludzie posługują się różnymi danymi dla poparcia swoich wniosków. Kolejnym problemem są różne definicje i nazwy dla tych samych wskaźników lub, co gorsza, te same nazwy dla różnych definicji. Klasycznym przykładem może być definicja roszczenia z branży ubezpieczeniowej. Czy wiąże się z incydentem, który wystąpił, czy z poniesionymi krzywdami? W wielu przypadkach nie ma to większego znaczenia, dopóki cała organizacja jest konsekwentna i spójna w kwestii definicji.

BI powiązana ze strategią firmy

Założenia Business Intelligence powinny współgrać ze strategią firmy. Dzięki temu odpadnie z analizy masa drugorzędnych danych, które są zbędne dla procesów decyzyjnych. Na przykład nie ma sensu skupiać się na wywiadzie marketingowym, jeśli przedsiębiorstwo ma zamiar odejść od sprzedaży bezpośredniej na rzecz wykorzystania partnerów i agentów.

Skuteczna analiza

Od zbierania i segregowania różnorodnych danych, ważniejsza jest umiejętność skutecznej ich analizy, a nie jest to wcale zadanie proste. Tylko właściwi ludzie, którzy używają właściwych narzędzi w pracy, z właściwymi danymi mogą zapewnić oczekiwane wyniki firmie. Analitycy nie mogą poprzestać jedynie na tworzeniu zestawień dla zarządu, z których dalej nic nie wynika. Analityk powinien umieć wyciągnąć wnioski – zinterpretować dane, dotrzeć do przyczyn zaistniałych sytuacji i wyników oraz sformułować wyzwania, z którymi organizacja musi się zmierzyć. Wszystko to pozwoli na stworzenie przyszłych priorytetów rozwojowych.

Źródło

„Strategie biznesu”, Nr 7