Definiowanie wymogów projektu

Pomocą przy projekcie może być zdefiniowanie potrzeb udziałowców is tworzenie dokumentu, który pozwoli na lepsze zrozumienie wymogów projektu. Wymogi stają się podstawą struktury podziału pracy, dlatego muszą być na tyle szczegółowe, aby można było dokładnie kontrolować ich realizację w trakcie projektu.

Ponieważ jest to proces definiujący wymagania udziałowców, najlepszym źródłem informacji jest spis udziałowców. Nie tylko zawiera on informacje o udziałowcach ale również szczegóły o ich wpływach, zainteresowaniach i wymaganiach. Innym dobrym źródłem jest karta projektu, która może być bazą do określenia wymagań. Istnieje wiele narzędzi, które można wykorzystać do zdobycia i udokumentowania wymagań projektu.Wywiady mogą być efektywnym sposobem określenia szczególnych zapotrzebowań co do produktu od ekspertów. Grupa fokusowa może być bezpiecznym środowiskiem do dyskusji dla udziałowców, gdzie mogą określić swoje wymagania dotyczące projektu. Warsztaty wymagają dobrego mediatora, który zbierze najważniejszych udziałowców i pomoże określić wymagania. Różne techniki grupowe są kojarzone z kreatywnością, na przykład:

  • Burza mózgów, czyli prezentacja pomysłów jeden po drugim, bez podania szczegółów, dopóki wszystkie nie zostaną wypowiedziane.
  • Technika grupy nominalnej, w której przeprowadza się głosowanie na przedstawione pomysłu i tworzy listę priorytetów.
  • Technika Delphi, w której zbierane są oceny ekspertów w ankiecie i analizuje rezultaty.
  • Diagramy pomysłów, w których idee są rysowane w określonym graficznym formacie.


Innym sposobem może być podejmowanie decyzji grupowych, na przykład poprzez większość, zgodę, dyktaturę. Można użyć też ankiet do szybkiego zbioru opinii. Obserwacja pracowników w trakcie wykonywania zadań pomoże zrozumień mniej oczywiste potrzeby. Można użyć też prototypów lub modeli, w których użytkownik wchodzi w interakcję z produktem końcowym.

Dokumentacja wymagań i plan zarządzania wymaganiami będą rezultatem przeprowadzonych badań.

Źródło

www.pmhut.com