Data as a Service (DaaS)

Dane jako usługa jest strategią "chmury" używaną do ułatwiania dostępu do ważnych dla biznesu danych w sposób bezpieczny, tani i szybki.

Data as a Service zależy od sprecyzowanych zasad – potrzebne dane mogą być dostarczone użytkownikom "na żądanie" bez względu na organizacyjne czy geograficzne odległości między konsumentem i dostawcą.

DaaS eliminuje zbyteczne wydatki przez zamieszczanie niezbędnych danych w jednym miejscu, pozwalającym na ich użytkowanie i/lub modyfikację przez wielu użytkowników w czasie jednego upadate'u. Oryginalnie strategia ta była wykorzystywana do łączenia stron internetowych, teraz – używana przez duże organizacje komercyjne.

DaaS można traktować jako nową metodę dostępu do danych w istniejących centrach danych. Często umożliwia nowe projekty architektur jak np. prywatne "chmury" wewnątrz "chmur" publicznych.

Więcej o DaaS na Techopedia