DICE – model powodzenia projektu

 DICE – model powodzenia projektu
Dla każdego Project Managera powodzenie prowadzonego przez niego projektu to kwestia kluczowa. Niejednokrotnie, rozpoczęcie prac nad projektem poprzedzają dni, a nawet tygodnie przygotowań, gromadzenia informacji, dzięki którym projekt powinien zakończyć się sukcesem. I niejednokrotnie zdarza się, że pomimo wielu przygotowań, projekt i tak kończy się porażką. Co zrobić, aby zapobiec takiemu obrotowi spraw?

Dzięki wytężonej pracy specjalistów z zakresu zarządzania zmianą, dziś już wiadomo, że o powodzeniu projektu decyduje znacznie więcej czynników, niż sądzono. Trzy, uważane dotychczas za najważniejsze, aspekty miękkie zarządzania zmianą, czyli: kultura organizacyjna, motywacja i komunikacja, są niezwykle ważne i nie należy ich bagatelizować, ale przy ocenie powodzenia projektu, są niestety niewystarczające. Do tych trzech aspektów, autorzy badania z Boston Consulting Group, międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego, dołożyli cztery, tzw. aspekty twarde, którymi są:

Duration – całkowity czas trwania krótszego projektu lub okres pomiędzy przeglądami, czy też najważniejszymi momentami w projekcie dłuższym,

Integrity – zdolność organizacji do zakończenia projektu zgodnie z ustalonym wcześniej terminem. W tym przypadku bardzo ważny jest odpowiedni dobór członków zespołu projektowego, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie zadowalającego efektu w określonym czasie,

Commitment – zaangażowanie, które autorzy badania podzielili na dwa pod-aspekty:

C1 – zaangażowanie ze strony menedżerów wyższego szczebla,

C2 – zaangażowanie ze stronny szeregowych pracowników,

Effort – wysiłek, ilość pracy wymagana od pracowników, aby dany projekt przeprowadzić.

Jak łatwo zauważyć, pierwsze litery tych czterech aspektów tworzą akronim DICE, tak też brzmi nazwa metody, dzięki której można ocenić powodzenie projektu, jeszcze przed jego wystartowaniem. Model DICE jest prostym wzorem, którego zastosowanie daje szansę przewidzieć, czy dany projekt jest z góry skazany na porażkę, czy wręcz przeciwnie, jest wart uwagi i wytężonej pracy, dobrze rokuje na przyszłość. Każdy z czterech, wymienionych aspektów ocenia się w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza, że dany aspekt przyczynia się w największym stopniu do zakończenia projektu sukcesem, a z kolei 4 do zakończenia projektu porażką. Podstawiając te liczby pod odpowiedni wzór, w bardzo prosty sposób można dowiedzieć się o projekcie więcej, niż za sprawą długotrwałych przygotowań i gromadzenia szeregu informacji. Ponadto, zastosowanie tego modelu na samym początku prac projektowych może uchronić Project Managerów przed marnotrawieniem czasu nad zadaniem, którego szanse na powodzenie są znikome.

Źródło

4pm.pl