DCT zadba o lepsze drogi

 DCT zadba o lepsze drogi
Dzięki współpracy terminali kontenerowych w polskich portach, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na polskich drogach pojawiać się będzie mniej przeciążonych tirów.

11 grudnia 2013 w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku została podpisana rekomendowana procedura weryfikowania masy pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na terminal portowy. Sygnatariuszami dokumentu są wszystkie morskie terminale kontenerowe w Polsce, PISIL oraz pomorski WITD. Wprowadzenie takiej procedury ma zapobiec podejmowaniu zbyt ciężkich ładunków przez niedostosowane pojazdy.

Pojazd przekraczający dopuszczalną masę całkowitą stwarzają zagrożenie na drodze. Niebezpieczeństwo dotyczy zarówno ładunku, kierowcy jak i innych użytkowników dróg. Niejednokrotnie masa całkowita przekracza o 50-60% normę. Takie działania, poza tym że są niebezpieczne, przyczyniają się także do niszczenia dróg.

Weryfikacja dokonywana jest na podstawie dokumentów ciągnika, naczepy oraz deklarowanej przez spedytora wagi kontenera. Wprowadzenie procedur ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz minimalizacji oddziaływania transportu kołowego na drogi.

Źródło

Lepsze drogi dzięki DCT