Czym jest zewnętrzna "chmura"?

„Chmura”, która istnieje poza murami organizacji to stanowczo za mało powiedziane.

Prywatna, publiczna lub oparta na społeczności – jak długo nie jest zlokalizowana na powierzchni firmy, możemy mówić o tego typu "chmurze". Ten pomysł rewolucjonizuje podejście do usługw "chmurze" – łączy się z tym poprawienie znajdowania i posiadania źródeł z jakiejkolwiek dostępnej technologii "chmury" możliwej do użycia w uzyskaniu dostępu do jej wewnętrznej "siostry" lub źródeł infrastruktury IT w celu uzyskaniu jakichkolwiek danych potrzebnychw biznesie. Tego typu chmura może mieć wiele różnych form dostarczania danych. Jako firmową zewnętrzną "chmurę" organizacja może zainstalować i prowadzić ją na przystosowanym do tych celów serwerze w budynku lub siedzibie usługodawcy, z którym właśnie współpracujemy.

Więcej o zewnętrznej "chmurze" przeczytacie Państwo na Techopedia.