Czym grozi brak gotowości operacyjnej?

 Czym grozi brak gotowości operacyjnej?
W wyniku braku pełnej gotowości operacyjnej projekt może stracić na wartości nawet 30% - tak wynika z badań przeprowadzonych przez Deloitte.

Z raportu ujawnionego przez Deloitte, najczęstszą przyczyną tego błędu jest złe zarządzanie zasobami ludzkimi; to właśnie ten czynnik, a nie infrastruktura, sprzęt czy określone urządzenia są odpowiedzialne za brak pełnej gotowości operacyjnej i tym samym - obniżenie wartości projektu nawet o 30% i w efekcie jego niepowodzenie.

Firma w ramach projektu „Operation go-live! Mastering the people side” prowadzonego na przykładzie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie w 2012 r. bada czynnik ludzki jako element gotowości operacyjnej. Zdaniem Deloitte największą uwagę w projektach inwestycyjnych zwraca się na planowanie gotowości do pracy, często ze znacznym wyprzedzeniem, dużo gorzej jednak wypada na tym tle realne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Tim Parr z Infrastruktur i projektów inwestycyjnych w Deloitte podkreśla, że projekty i programy, które zajmują się problemem gotowości operacyjnej na samym początku, na ogół wcześniej są w stanie określić ewentualne problemy i zapobiec im. Efektem jest także zmniejszenie kosztów prowadzenia projektu oraz budowanie dobrego, skutecznego zespołu.

Firma podkreśla jednocześnie w całym raporcie, że czynnik ludzki jest najmniej przewidywalny ze wszystkich składowych gotowości operacyjnej, ale również najczęściej źle zarządzany.

Źródło

Operational readiness failure can destroy up to 30% of project’s value