Czy systemy ERP w Polsce są rzadkością?

 Czy systemy ERP w Polsce są rzadkością?
Systemy informatyczne, wspierające proces zarządzania przedsiębiorstwem są w dzisiejszym, silnie zdigitalizowanym świecie, dużym ułatwieniem w prowadzeniu biznesu. Okazuje się jednak, że nie wszyscy przedsiębiorcy w Polsce zdają sobie z tego sprawę, bądź nie do końca ufają tego typu rozwiązaniom. Tymczasem w państwach Zachodniej Europy takie systemy stały się już standardem.

Systemy ERP (ang. enterprise resource planning ) to zaawansowane, informatyczne systemy zarządzania zasobami, służące wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem z różnych obszarów biznesu. Systemy te zazwyczaj składają się z kilku niezależnych od siebie modułów, które jednak ściśle ze sobą współpracują, ułatwiając w ten sposób optymalne wykorzystanie zasobów organizacji. Najczęściej moduły te obejmują takie obszary, jak magazynowanie, projektowanie i rozwój produktów, marketing i sprzedaż, finanse i księgowość, czy też zasoby ludzkie. Ogromną zaletą systemów ERP jest ich elastyczność, mogą składać się tylko z tych modułów, które w danej organizacji są niezbędne, bez uszczerbku dla całego systemu.

Jak się jednak okazuje, pomimo potwierdzonej skuteczności systemów ERP w poprawie jakości zarządzania przedsiębiorstwem, w Polsce wciąż wiele firm stroni od wprowadzenia takiego rozwiązania. Z tegorocznych danych GUS wynika, że jedynie 20% polskich przedsiębiorstw zdecydowało się na taki krok. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi ok. 36%, jednak są kraje, w których z systemów ERP korzysta już co druga firma.

Widoczne jest również duże zróżnicowanie w poziomie informatyzacji w zależności od prowadzonej działalności. Zdecydowanymi liderami w tej dziedzinie w Unii Europejskiej, są branże: telekomunikacyjna, medialna, produkcyjna, dostawcy energii i handel. W Polce podobnie poziom odnotowujemy w firmach telekomunikacyjnych i mediach. Jak podaje GUS, prawie 66% firm z tych sektorów zdecydowało się wdrożyć system wspierający zarządzanie. Tak dobrze nie jest w handlu oraz firmach produkcyjnych, gdzie odsetek informatyzacji wynosi niecałe 34%.

Brak systemów ERP zdecydowanie utrudnia optymalizowanie produkcji, logistyki czy finansów, co znacznie utrudnia szybkie reagowanie na zmieniające się warunki ekonomiczne, spowalnia produkcję, zwiększając jednocześnie koszty. Aby stanowić konkurencję dla europejskich przedsiębiorstw, polskie firmy muszą iść z duchem czasu i wdrażać takie rozwiązania, które pozwolą im skutecznie zarządzać swoimi zasobami.

Powyższe wioski dotyczą jednak przedsiębiorstw dużych i części średnich działających w tzw. łańcuchach dostaw. Dla małych przedsiębiorstw, koszt systemu ERP i jego utrzymania w większości przypadków jest zbędnym balastem. Spostrzeżenie to potwierdza racjonalność polskich przedsiębiorców – branże telekomunikacyjna, medialna i energetyczna mają bardzo podobną strukturę jak ich unijne odpowiedniki i w podobnym stopniu wykorzystują systemy ERP. Natomiast produkcja i handel w Polsce to w większości mikro i małe przedsiębiorstwa, które systemów ERP nie potrzebują.

ŹRÓDŁA

pulshr.pl

light-erp.pl