Czy regulamin wystawiania faktur jest konieczny?

W 2013 roku został wprowadzony przepis dotyczący VAT, który nie nakłada obowiązku określania zasad i regulaminu wystawiania faktur przez podatnika.

Zasugerowany w pytaniu problem wynika z rozporządzenia, w myśl którego konieczne jest zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktur. Treść przepisu mówi, że podatnik powinien zastosować w tym celu dowolną kontrolę biznesową, która pozwoli na wykazanie, iż informacje wyróżnione na fakturze są odzwierciedleniem faktycznych dostaw towarów bądź świadczonych usług. Warto podkreślić, że nowe rozporządzenie nie wymaga od podatnika wprowadzania jakichkolwiek regulaminów, ponieważ, zgodnie z przepisami, kontrola biznesowa nie podlega obowiązkowi osobnej dokumentacji.

Całość artykułu jest dostępna na: www.ksiegowosc.infor.pl

Podstawa prawna:

§ 20a rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 68, poz. 360; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1428