Czy ocenianie pracowników mieści się w koncepcji controllingu?

Wielu ekspertów uważa, że controlling i zarządzanie zasobami ludzkimi to dwie zupełnie obce sobie dziedziny, które nie posiadają żadnego wspólnego obszaru kompetencji. Jednak wydaje się, że można go znaleźć, a jest nim ocenianie pracowników.

Controlling w swoim funkcyjnym podziale zawiera taki obszar jak controlling personalny.Ma on dwie podstawowe funkcje: informacyjną i sterującą. Zadaniami oceny okresowej pracownika są między innymi: zdobycie informacji zwrotnej o wynikach pracy osoby ocenianej, a także wytyczenie ścieżki rozwoju dla niej. Wynika z tego, że funkcja informacyjna controllingu to zdobywanie informacji zwrotnej, a funkcja sterowania, to wytyczanie ścieżki rozwoju dla pracownika.

Sceptycy tej teorii zapytają: gdzie umieścić oceny pracowników zgodnie z podziałem na controlling operacyjny i strategiczny? Można zgodzić się z tym, że w literaturze przedmiotu nie jest łatwo doszukać się słowa "ocena" w kontekście personelu. Wystarczy jednak wczytać się w treść tych pozycji, która w tym wypadku jest niezawodna. Możemy wyczytać z niej, że controlling operacyjny skupiony jest na kierowaniu bieżącymi celami organizacji – a to jest dokładnym odwzorowaniem zarządzania poprzez cele.

Można więc stwierdzić, że ocenianie efektywności pracowników za pomocą wskaźników, wyznaczanych celów itd., całkowicie wpisuje się w koncepcję controllingu. Należy natomiast uważać ze stwierdzeniem, że ocena kompetencji jest również domeną controllingu personalnego. Specjaliści z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi twierdzą, że ocena kompetencji to podstawa budowy systemu ocen okresowych pracowników. Jednak ocenianie powinno być kompleksowe, nie może ograniczać się jedynie do wskaźników efektywności bez uwzględnienia profilu kompetencyjnego pracownika.

Należy pamiętać o tym, że controlling uległ ewolucji w przeciągu (co najmniej) ostatnich dwudziestu lat i znacznie różni się od tego z 1962 roku, kiedy to opracowany został katalog zadań controllera. W dzisiejszym controllingu należy brać pod uwagę również ocenianie pracowników.

Źródło

www.archman.pl