Czy można poddać pracownika narkotestom?

 Czy można poddać pracownika narkotestom?
„Brak jasnych przepisów i stanowisk urzędów powoduje, że firmy mają wątpliwości, czy mogą poddawać zatrudnionych narkotestom” – mówi Rafał Krawczyk, sędzie Sądu Okręgowego w Toruniu.

Pracodawca ma prawo skontrolować pracownika, szczególnie wtedy, kiedy jest on kierowcą . Upoważnienie do kontroli pracownika kierowcy lub innego pracownika przemieszczającego się pojazdami mechanicznymi daje pracodawcy rozporządzenie w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. Na jego podstawie pracodawca ma prawo do kontrolowania pracowników kierujących pojazdami pod kątem obecności w ich organizmie: opiatów, amfetaminy i jej analogów, kokainy, tetrahydrokanabinolów i benzodiazepiny.

W odniesieniu do innych pracowników sytuacja nieco się komplikuje. Nie istnieje przepis, który upoważnia pracodawcę do przeprowadzenia kontroli podwładnego na obecność w jego organizmie substancji psychotropowych. Wynikiem tego jest pogląd o niedopuszczalności tego typu kontroli , jaki wyraziło Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Źródła

Kiedy można kontrolować pracowników na obecność narkotyków?