Czy Cloud Computing nadaje się do małej firmy?

Aplikacje typu SaaS (Software-as-a-Service) umożliwiają przedsiębiorcy dostęp do danych, sprawdzenie poczty elektronicznej, wystawienie faktury, a nawet księgowanie dokumentów w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. Dodatkowo, wszystkie te czynności można wykonywać przez telefon komórkowy.

Cloud Computing stanowi alternatywę dla tradycyjnego podejścia do IT, które jest nieosiągalne dla firm nie mających możliwości zakupu specjalistycznego oprogramowania, bo je na to po prostu nie stać. Jedynym kosztem, jaki trzeba ponieść korzystając z narzędzia Cloud Computing jest opłata abonamentowa – nie trzeba instalować płatnych aktualizacji ani kupować nowych wersji oprogramowania.

Możliwość zalogowania się do systemu z dowolnego miejsca sprawia, że nawet mała firma staje się konkurencyjna. Dzięki temu, wszyscy pracownicy mogą wymieniać się informacjami i pracować wspólnie nad jednym projektem. Innym plusem Cloud Computingu jest oszczędność, sam proces wystawiania faktur i ich dystrybucji pozwala na wskazanie kilku możliwości oszczędności. W firmach faktury są wystawiane w programie do księgowania, następnie drukowane, potem wysyłane pocztą, a następnie u kontrahenta zachodzi proces odwrotny, polegający na wpisaniu danych z dokumentu papierowego do komputera w celu wykonania przelewu. Korzystając z aplikacji w modelu SaaS oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale również cenny czas, ponieważ cały ten proces można sprowadzić do wysłania jednej wiadomości e-mail.

Cloud Computing zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych nawet w przypadku kradzieży komputera, awarii serwera czy klęski żywiołowej.

Źródło

www.e-firma.wieszjak.pl