Czemu Asystentki są coraz ważniejsze?

 Czemu Asystentki są coraz ważniejsze?
Niektórzy menedżerowie coraz częściej korzystający samodzielnie z nowoczesnych technologii w celu przygotowania protokołów czy sprawozdań uwierzyli, że asystentki są wymierającym zawodem i pewnego dnia okażą się niepotrzebne. Poniżej prezentujemy kilka powodów z powodu których jest to niemożliwe.

Wzrastającą rolę stanowisk obsługi administracyjnej podkreśla amerykańskie Bureau of Labor Statistics (BLS). Dane tej placówki ukazują wzrost roli tych stanowisk. Przyjrzyjmy się trzem przyczynom, które powodują, że ten zawód się nie starzeje.

  • Twoja organizacja wymaga wsparcia


Sekretarki/asystentki administracyjne są podstawą sukcesu organizacji. Praca, którą wykonują stanowi wsparcie dla koleżanek i kolegów, menedżerów, kierowników, zarządu. Jeśli obsługa administracyjna nie dostarczy (wprowadzi) danych, oni nie będą w stanie wykonać sedna związanej z tym pracy. Nawet wykorzystując najnowsze technologie nie będą w stanie „ogarnąć” wszystkich szczegółów „życia biurowego”.

  • Wzrasta zakres obowiązków


Rozważmy, co składa się na strukturę i rolę administracyjną w dzisiejszym miejscu pracy. Asystentka sprawdza pocztę tradycyjną i e-mailową, zarządza kalendarzem spotkań szefa, koordynuje podróże, planuje specjalne wydarzenia. Dodatkowo jest trenerem i mentorem dla innych, a także w wielu przypadkach jest biurowych „tech guru”. W niektórych firmach zajmuje się także profilami społecznościowymi organizacji. A to jest tylko szczyt góry logowej. Jeśli więc ktokolwiek myśli, że jest to starzejący się zawód, myli się, ponieważ te „drobiazgi” (jak sądzą niektórzy szefowie) stanowią o wydajności i sukcesie w dzisiejszych czasach.

  • Wzrasta zapotrzebowanie na obsługę administracyjną


Należy pomyśleć o tej sprawie w następujący sposób: Jeśli pracownicy administracyjni byliby naprawdę w niebezpieczeństwie wymarcia jak dinozaury, byłoby małe zapotrzebowanie na nich. Według Office Team Salary Guide, popyta na administracyjnych profesjonalistów stale wzrasta. W rzeczywistości konkursy dla nich ujawniają prawdziwe talenty, który pracodawcy oferują wysokie wynagrodzenia. Staje się więc jasne, że organizacje będą ciągle potrzebować profesjonalistów do wykonywania ich administracyjnych zadań. Badania przeprowadzone przez OfficeTeam survey wskazują, że 94% ankietowanych menedżerów odpowiedziało, że praca asystentek jest bardzo ważna dla ich sukcesów. Można powiedzieć, że przyszłość sekretarek opiera się na solidnych podstawach.