Czego najbardziej boją się pracownicy?

 Czego najbardziej boją się pracownicy?
Niezrównoważony szef i podstępni współpracownicy – to najczęstsze biurowe postrachy. Takie wnioski można wysnuć z globalnej ankiety przeprowadzonej przez portal kariery Monster.com.

Portal zapytał ankietowanych, jaki biurowy koszmar sprawia, że myślą o zmianie pracy. Z badania wynika, że oprócz niezrównoważonego psychicznie szefa (40 proc.) i podstępnych kolegów (40 proc.), pracownikom nie odpowiada również miejsce pracy, w którym jest „cicho jak w grobie” (10 proc.). Niektórzy ankietowani zadeklarowali też, że nie lubią pracy na nocną zmianę (10 proc.).

Cisza czy praca po nocach?

Europejczycy najczęściej obawiają się podstępnych i fałszywych kolegów z pracy – w szczególności dotyczy to pracowników z Wielkiej Brytanii (45 proc.), Francji (58 proc.), Niemiec (40 proc.), Holandii (57 proc.) i Finlandii (50 proc.).

Mieszkańcy Ameryki Północnej natomiast bardziej boją się „psycho-szefa”. Blisko 42 proc. Kanadyjczyków oraz 44 proc. mieszkańców USA wybrało taką właśnie odpowiedź.

Holendrom natomiast nie przeszkadza praca po nocach. Jedynie 7 proc. z nich uznało to za problem. Cisza w miejscu pracy nie doskwiera z kolei Niemcom – tylko 7 proc. z nich wybrała w ankiecie tę opcję.

Jasne wyrażanie potrzeb

Warto jasno i precyzyjnie sformułować, które kwestie w naszym miejscu pracy nam nie odpowiadają. Nie można ignorować problemów, ponieważ często negatywnie wpływają na naszą efektywność, a co za tym idzie zmniejsza się efektywność całej firmy. Należy przy tym pamiętać, by to co proponujemy było realistyczne i możliwe do zrealizowania – nie wszystkie zmiany mogą być wprowadzone w życie. Czasem jedynym antidotum na problemy jest zmiana pracy.

Źródło

officemanager.pl