Czas talentów

pixabay.com
pixabay.com
Trzecia edycja badania „Praktyki zarządzania talentami w Polsce – czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie” pokazuje, że obecnie zmienia się pojęcie talentu w firmie. Oczekiwany jest inny zestaw umiejętności oraz inne korzyści wynikające z posiadania w firmie osoby z wyjątkowymi uzdolnieniami. Ci, którzy nad konkurencją chcą zbudować trwałą przewagę, muszą przede wszystkim stale inwestować w ludzi.

Raport „Prognoza HR 2016” oraz wyniki badania zrealizowanego przez HRM partners potwierdzają, że w najbliższym czasie zmieni się podejście do najbardziej utalentowanych pracowników. Mogą się oni spodziewać większej gratyfikacji, uwagi i możliwości rozwoju. W zamian przedsiębiorstwa oczekują od „talentów” nastawienia na rozwój, innowacyjności i zaangażowania.

Badanie pokazało, że definicja talentu jako osoby ponadprzeciętnie uzdolnionej stale ewoluuje. Co prawda nadal jest to osoba osiągająca wysokie wyniki i posiadająca unikatowe kompetencje, ale coraz bardziej cechuje ją nastawienie na rozwój. Aż 85% ankietowanych przyznało, że to właśnie stały rozwój definiuje pojęcie talentu. Zorientowanie talentu na cel liczy się dla 74% badanych, a 56% wskazało na kreatywność i innowacyjność. Talent powinien być także otwarty na zmiany (54%) oraz zaangażowany (65%).

Jeszcze do niedawna talentów szukano głównie wśród pracowników wyższego szczebla, których charakteryzowały zdolności przywódcze. Dziś jednak te kompetencje tracą na wartości. W 2010 roku wśród firm, które wdrożyły program dla talentów aż 63% wskazywało umiejętności przywódcze jako kluczowe, w 2013 – 44%, a w 2016 – tylko dla 41% firm cecha przywództwa u takiego pracownika ma znaczenie. Programy dla talentów są dziś kierowane w 44% do kadry menadżerskiej i w 55% do specjalistów. Jeszcze 3 lata temu proporcje te wynosiły 42 i 40%.

Wyniki badania pokazują również, że po wygaśnięciu programu szkoleniowego przeznaczanego dla talentów aż 51% firm nie jest w stanie odpowiednio zarządzać ich karierami i nie stosuje żadnych systemów motywacyjnych. Da się jednak zauważyć wzrost stosowania gratyfikacji w celu motywowania talentu. W 2013 roku 7% firm przyznawało najlepszym premie, a 2% inwestowało w dodatkowy pakiet benefitów. Dziś odsetki te wynoszą odpowiednio 15 i 10%.

Źródło

hrtrendy.pl