Czas na innowacje

 Czas na innowacje
Innowacja to coś innego, czego nie było wcześniej. Stworzenie nowego produktu, usługi czy rozwiązania, które będzie zgodne z oczekiwaniami konsumentów, może nie tylko przynieść firmie dodatkowy zysk, ale też prawdopodobnie przyczyni się do jej rozwoju.

Czy trudno stworzyć innowacyjny produkt? Wydawać by się mogło, że tak. Przez innowację możemy jednak rozumieć nie tylko nowy wynalazek na miarę produktów firmy Apple. Innowacją będzie też drobne usprawnienie, nowy pomysł, który sprawi, że poprawi się jakość firmy – naprawa jednej śrubki sprawi, że cały mechanizm przedsiębiorstwa będzie działać lepiej, sprawniej, szybciej. Pod pojęciem innowacji możemy również rozumieć inny, nowy sposób myślenia, który przyczyni się do zmian w strategii firmy, co z kolei będzie generować nowe rozwiązania. Jeżeli nie wymyślimy skutecznego sposobu ustawiania klocków, nie uda nam się stworzyć trwałej budowli. Ta sama prawidłowość dotyczy strategii firmy. Porażki powinny dać nam do myślenia. Nie zawsze bowiem są one spowodowane jedną sytuacją, czy konkretną osobą. Czasem przyczyna tkwi w niewłaściwej czy też nieaktualnej strategii firmy – kierunku działania. Tutaj też można mieć przestrzeń do kreowania innowacyjnych rozwiązań.

Kreatywność + analiza = sukces

Innowacja to nie tylko pomysł. Pojawia się tam, gdzie kreatywność spotyka się z chłodną analizą danych. Najlepszy nawet pomysł dopiero wtedy staje się innowacją, gdy zostaje wprowadzony w życie (dostarczony odbiorcom) i gdy spełni ich oczekiwania (co potwierdzą dane). Dlatego zanim wprowadzimy nowy produkt czy usługę na rynek, warto przeprowadzić badania tzn. zasięgnąć opinii potencjalnej grupy docelowej. Jeżeli natomiast chcemy wprowadzić jakieś innowacyjne udoskonalenie do już istniejących rozwiązań, powinniśmy koniecznie skonsultować tę koncepcję z otoczeniem wewnętrznym. Zyskamy być może różne punkty widzenia na temat omawianego problemu, a to z kolei zwiększy nasze szanse na sukces nowego przedsięwzięcia.

Warunki niezbędne do kreatywności

Lider, który chce by w jego firmie powstawały innowacje, musi stworzyć odpowiednią kulturę – atmosferę, w której każdy pracownik, na każdym poziomie ma możliwość bycia innowacyjnym. Jeżeli kadra będzie mogła otwarcie mówić o swoich pomysłach na poprawę jakości pracy, wzrośnie też jej zaangażowanie. Oczywiście nie każda koncepcja zostanie zrealizowana, ale istotna jest już sama świadomość możliwości jej zgłoszenia.

5 kroków do innowacji

By efektywnie wprowadzić innowację, trzeba wykonać następujące kroki:

1. Zdefiniować problem. Powinno się jasno określić co i dlaczego chcemy zmienić – Jakie potrzeby ma zaspokoić nowy produkt czy rozwiązanie?

2. Zbadać otoczenie. Im więcej dostaniemy informacji na temat danego zagadnienia, tym lepiej. Warto zatem pytać o zdanie pracowników różnych działów (sprzedaży, IT, marketingu czy działu HR). Niezbędne jest również zbadanie zwyczajów oraz zachowań potencjalnych klientów. Przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu czy usługi, warto zasięgnąć ich opinii. Dogłębne poznanie potrzeb użytkowników projektowanego produktu jest elementem kluczowym dla odniesienia rynkowego sukcesu.

3. Selekcja pomysłów. Lider, który chce wprowadzać innowacje, musi nie tylko badać trendy i dywersyfikować źródła informacji. W toku poszukiwania powinien zadawać coraz bardziej szczegółowe pytania i musi poświęcić czas na wybranie najlepszych pomysłów.

4. Określić sposób działania. Należy stworzyć scenariusze, które pozwolą dzięki danym dostarczyć odpowiednie rozwiązania.

5. Opracować metodę ewaluacji. Jeżeli mamy już nowy produkt czy rozwiązanie, kolejnym krokiem powinno być zastanowienie się, w jaki sposób mierzyć jego efektywność.

Otwartość na innowacje

Szefowie wielu firm myślą schematycznie i nie są otwarci na nowe pomysły. Mówią: „Po co zmieniać coś, co działa?”. Tyle tylko, że nie zawsze tego samego zdania są podlegli im pracownicy oraz, co nawet ważniejsze, klienci. Sukces osiągają tylko te przedsiębiorstwa, które nie tylko bazują na wypracowanych, skutecznych rozwiązaniach, ale bacznie obserwują otoczenie. Wciąż udoskonalają swoją pracę, idą do przodu i nie boją się popełniania błędów. Bez porażek bowiem nie można się rozwijać.

Aleksandra Kolasa