Częste choroby mogą skutkować wypowiedzeniem

W trakcie choroby pracownik jest chroniony przed utratą etatu, jednak po powrocie do pracy jego częste nieobecności związane z różnymi dolegliwościami mogą doprowadzić do tego, że pracodawca złoży mu wypowiedzenie.

Chorowici pracownicy są problemem dla pracodawców, ponieważ ich długotrwałe absencje chorobowe zaburzają efektywność zakładu pracy. Pracodawca musi szukać zastępstw i często naraża się na dodatkowe koszty poprzez zlecanie innym pracownikom dodatkowych godzin pracy. Dlatego nieprzewidziane, długotrwałe lub powtarzające się nieobecności w pracy mogą stanowić samoistną przyczynę wypowiedzenia również wtedy, kiedy nie są zawinione przez pracownika i formalnie są usprawiedliwione.

Stosunek pracy zawierany jest w określonym celu: pracownik zobowiązuje się pracować na rzecz pracodawcy, ten zaś z kolei zatruniać pracownika za wynagrodzeniem. Gdy podwładny nie ma możliwości wykonywania przyjętych obowiązków jest to sprzeczne z celem zatrudnienia.

Źródło

Szef może zwolnić chorowitych