Cyfrowa rewolucja w przywództwie

 Cyfrowa rewolucja w przywództwie
PwC przygotowało raport „Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?”. Wynika z niego, że dla prezesów polskich firm kluczowe są trzy obszary: etyka, innowacje i relacje. Znaczy to, ze polscy liderzy najsilniej nastawieni są na otoczenie zewnętrzne firmy i kreowanie jej wizerunku.

Olga Grygier-Siddons, prezes PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, mówi, o skutecznym liderze jako o kimś, kto zdaje sobie sprawę, ze nie zna się na wszystkim. Zaznacza, że rynek potrzebuje dziś nowego modelu kompetencji przywódczych – zaufanych ekspertów z różnymi umiejętnościami i doświadczeniami, a przywódcy XXI wieku muszą nauczyć się odchodzenia od hierarchiczności.

W raporcie zostały podkreślone zachodzące na rynku zmiany – transformacja cyfrowa, chęć wyróżnienia się, oczekiwania nowych pracowników i zmieniające się wymagania klientów, co sygnalizuje odejście od tradycyjnego modelu zarządzania, który objawiał się nastawieniem na cel. Nowy model zarządzania to przede wszystkim zarządzanie przez jakość, zmiana stylu autokratycznego na otwartość i zaufanie względem pracowników i wprowadzanie innowacyjności zamiast utrzymywania statusu quo.

By zbudować przedsiębiorstwo zarządzanie przez jakość należy większą wagę przywiązywać do kompetencji miękkich. 85% badanych stwierdziło, że ceni u swoich współpracowników umiejętności społeczne. Jednak, gdy zapytano ich o cechy szczególnie brane pod uwagę podczas rekrutacji, wskazywano głównie elementy związane z zarządzaniem operacyjnym – planowanie (63%), umiejętność motywowania (54%), odwagę (50%), pracę zespołową (49%), znajomość biznesu (46%) i egzekwowanie zadań (43%).

Co więcej, 95% respondentów stwierdziło, ze w ciągu ostatniego miesiąca co najmniej raz przekazało swoim współpracownikom informację zwrotną na temat ich pracy. 51% z nich taką informację przekazało więcej niż trzy razy. Połowa z nich poprosiła również o informację zwrotną na temat swojej pracy, a 21% uczyniło to więcej niż trzy razy w miesiącu. Polskich liderów charakteryzuje częstsze udzielanie informacji na temat pracy niż proszenie o opinię zwrotną. Zdecydowana większość firm (84%) posiada system feedbacku, ale korzysta z niego tylko co czwarte przedsiębiorstwo.

PwC zbadało również motywy towarzyszące podejmowaniu decyzji przez liderów organizacji. Dla 48% prezesów główną motywacją jest zwrot z inwestycji, a dla 30% - zdobycie przewagi konkurencyjnej. Właściciele firm patrzą na to nieco inaczej – zwrot z inwestycji liczy się dla zaledwie 8%, przewaga konkurencyjna – dla 38%, a zadowolenie klientów dla 31%. Piotr Łuba, partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC, mówi, że firmom prywatnym wciąż łatwiej jest odpowiadać na zachodzące na rynku zmiany i podążać za trendami. Mają one mniejszą skalę działania i mniejsze struktury organizacyjne.

Czy obecnie da się już zauważyć nowy model zarządzania? Rosnąca rola kompetencji miękkich świadczy o zmierzaniu w tym kierunku. Jest to jednak wciąż nowe działanie, bo na wielu obszarach poprzedni model jest dominujący. Objawia się to m.in. przy tworzeniu strategii firmy, kiedy liderzy najchętniej wskazują na zasoby wewnętrzne, takie jak wiedza własna zespołu czy pracowników. Tylko 6% wdrożonych rozwiązań był efektem współpracy z klientami.

Nowy model zarządzania jest odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany związane z transformacją cyfrową. Nieco ponad połowa polskich firm (54%, przy światowej średniej 31%) przeznacza ponad 15% swoich zysków na unowocześnienie firmy pod względem cyfrowym. Dla 91% badanych głównym celem takich działań jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, a dla 36% poprawienie jakości obsługi klienta. 33% z nich widzi w tym większą wartość przychodu. Inwestycja w nowe technologie to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze umiejętnie z nich korzystać – opanować analitykę wielkich zbiorów danych czy dostosować kanały sprzedaży do nowego modelu klienta.

Polska wyróżnia się na tle innych państw pod względem chęci osiągnięcia wysokiego poziomu digitalizacji. Deklaracje firm w zakresie cyfryzacji produkcji sięgają nawet 100 miliardów rocznie. Szacuje się, że 2/3 tych inwestycji zwraca się w ciągu dwóch lat. Jednak większość firm planujących zdigitalizować swoje przedsiębiorstwo skupia się wyłącznie na jednym aspekcie, nie myśląc wielotorowo i nie dążąc do pełnej cyfryzacji. Te ograniczenia wiążą się głównie z aspektami finansowymi.

Nowoczesna organizacja to również działania na rzecz różnorodności – rozumianej jako budowanie zespołów z ludzi o odmiennych kompetencjach, poglądach i sposobach działania. Liderzy często podświadomie wybierają do swojego zespołu ludzi z cechami podobnymi do własnych, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie pozwala to na przełamanie rutyny i wychodzenie poza schemat oraz pociąga ryzyko mniejszej innowacyjności. A jednym z głównych celów lidera zarządzającego przez jakość powinno być niedopuszczenie do zastoju.

Źródło

pulshr.pl