Cyberprzestępczość zagrożeniem dla firm

XX wiek w parze z rozwojem nowoczesnych technologii wniósł poważne zagrożenie w postaci cyberprzestępczości. Ofiarami tego procederu są zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Problem nie jest już marginalny, gdyż w Polsce z powodzeniem funkcjonuje policyjny „Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości”. Można pokusić się o stwierdzenie, że cyfrowa rzeczywistość oznacza tyle samo korzyści, co potencjalnych zagrożeń.

Przedsiębiorcy mogą spotkać się z różnymi formami cyberprzestępczości, które niejednokrotnie doprowadzają nawet do upadku firmy. W tym zakresie prym wiedzie kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa. Szokują badania, zgodnie z którymi ponad 90% ankietowanych wskazało, że wyciek informacji na temat firmy postrzegają w kategoriach realnego zagrożenia. Blisko połowa respondentów przyznała, że z takim incydentem miała już styczność. Kolejne z zagrożeń, z którym mogą spotkać się przedsiębiorcy to umyślne niszczenie informacji. W takiej sytuacji motywem działania sprawcy (najczęściej jest nim pracownik) jest zazwyczaj chęć wyrządzenia dotkliwej szkody. Powszechnie wiadomo, że dla firmy utrata bazy danych, kompletowanej przez lata jest poważnym niebezpieczeństwem. Przedsiębiorcy powinni mieć także świadomość, że na administratorze danych spoczywa odpowiedzialność za ich ochronę. Niedopełnienie tego obowiązku bądź brak zgłoszenia do GIODO podlega karze.

Źródło