Co zrobić, by zatrzymać osoby 50+ w pracy?

Według prognoz GUS-u w najbliższych latach ludność w wieku produkcyjnym zmaleje o ponad 4 mln osób. Zmiany demograficzne wymuszą na pracodawcach opóźnienie exodusu osób po 50 roku życia. Ich doświadczenie i wiedza są niezwykle istotne dla firm, dlatego przedsiębiorcy, chcąc przedłużyć aktywność zawodową swoich pracowników, powinni opracować rozwiązania pozwalające na ich zatrzymanie. Eksperci sugerują, że takie propozycje należy kierować do pracowników już od 45 roku życia. Co zrobić, by osoby starsze chciały pozostać w firmie dłużej?

Jednym z najważniejszych rozwiązań jest idea zarządzania wiekiem, któraw Polsce nadal stanowi temat marginalny. Koncepcja zakłada przygotowanie działań wewnątrz przedsiębiorstw, pozwalających na racjonalne wykorzystywanie zasobów ludzkich, także pracowników w wieku starszym. Cechą charakterystyczną tej idei jest szczególne zwrócenie uwagi na możliwości i potrzeby pracowników w zależności od wieku. Działania zwiększające wydajność starszych pracowników, a więc przynoszących firmie więcej korzyści, można pogrupować w następujące strefy zarządzania wiekiem:
  • rekrutacja i selekcja,
  • kształcenie ustawiczne,
  • rozwój ścieżki zawodowej,
  • elastyczne formy pracy,
  • ochrona zdrowia,
  • przesunięcia pomiędzy stanowiskami,
  • zakończenie zatrudnienia i odejście na emeryturę.


Całość artykułu jest dostępna na: