Co zrobić, by odzyskać dług?

Przedsiębiorcy często zmagają się z problemem jakim są zadłużeni klienci. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z odzyskaniem długów jest egzekucja komornicza, jednak należy ją traktować raczej jako ostateczność, ponieważ istnieją inne sposoby, które mogą okazać się szybsze i nie pochłoną wielkiej ilości pieniędzy przedsiębiorcy.

Przed podjęciem się jakichkolwiek działań egzekucyjnych przedsiębiorca powinien zadbać o zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą, że przedsiębiorca podjął się i wykonał swoje zobowiązania wobec kontrahenta. Dodatkowe zabezpieczenie przy zawieraniu umowy z kontrahentem stanowi uwzględnienie w niej, że na przykład każdy dostarczony przez wykonawcę zlecenia towar będzie pokwitowany przez magazynierów zatrudnionych u kontrahenta. Jeżeli przedsiębiorca nie gromadzi takich dokumentów, to w momencie sporu o zapłatę bardzo trudno będzie mu udowodnić, że towar był dostarczony lub usługa została wykonana.

Przedsiębiorca, który wystawił fakturę, ale nie otrzymał wynagrodzenia powinien do swojego dłużnika wystosować formalne wezwanie do zapłaty, najlepiej po upłynięciu siedmiu dni od terminu zapłaty, a także zadbać o dowód doręczenia takiego wezwania. Często zdarza się tak, że dłużnik w odpowiedzi na wezwanie prosi o ustalenie późniejszego terminu płatności. Wtedy wierzyciel, w przypadku gdy godzi się na takie rozwiązanie, powinien zażądać od dłużnika pisemnego zapewnienia, że ureguluje płatność w kolejnym terminie. Takie zapewnienie jest bardzo pomocne w sytuacji, kiedy spłata długu nie nastąpi.

Źródło

www.pifhprofit.com.pl