Co to są obliczenia w "chmurze"?

Będące jednym ze sposobów korzystania z zasobów różnych usługodawców – takie obliczenia posługują się platformami z oprogramowaniem, serwerami isoftwarem poprzez Internet.

Istnieją trzy typy usług w "chmurze":
  1. zaplecze aplikacji, zwłaszcza hardware, którym zarządza dostawca;
  2. użytkownik płaci jedynie za to, czego potrzebuje i z czego korzysta (pamięć operacyjna, przepustowość etc.);
  3. usługi skalowalne.


Wiele postępów w tej materii zawdzięczamy wirtualizacji. Możliwość zapłacenia za usługę "na żądanie" i szybkie skalowanie jest w dużej mierze zasługą dostawców "chmur", którzy są w stanie rozdzielić duże ilości danych klientom na raz.

Wyróżniamy trzy podstawowe kategorie usług w „chmurze”:
  • infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service, IaaS);
  • platforma jako usługa (ang. Platform as a Service, PaaS);
  • oprogramowanie jako usługa (ang. Software as a Service, SaaS).


Zainteresowała Was "chmura"? Więcej o niej znajdziecie na Techopedia