Co robić, by przychód firmy wzrósł?

Większość przedsiębiorców stara się poprawić wynik finansowy swoich firm poprzez optymalizację kosztów. Czy jest to jedyny możliwy zabieg ratujący biznes?

Na zysk z działalności mają wpływ: wielkość sprzedaży, cena, koszty stałe oraz koszty zmienne. FirmaCompustat i wydawnictwo Harvard Business Review przeprowadziły badania, które wykazały, że zmiana ceny jest bardziej korzystnym rozwiązaniem niż obniżenie kosztów. Zmiana ceny o 1% poprawia wynik finansowy o ponad 11%, natomiast obniżenie kosztów stałych o 1% sprawia, że zysk wzrasta tylko o około 2%.

METODA KOSZT PLUS

Znaczna większość polskich małych i średnich przedsiębiorstw przy ustalaniu ceny prowadzi strategię koszt plus. To znaczy, że do wyliczonego jednostkowego kosztu produkcji doliczana jest marża, co daje cenę końcową. Metoda ta nie cieszy się dużą liczbą zalet - jest bardzo prosta, ale może być przyczyną tego, że firma nigdy nie wykorzysta okazji do maksymalizacji zysku. Sposób rozliczania kosztów pośrednich wpływa na jednostkowy koszt produkcji, więc często bywa tak, że firmy – mając podobne metody i organizację pracy – wyceniają swoje produkty tylko według przyjętych zasad rachunkowości zarządczej. Największą wadą strategii koszt plus jest pomijanie oceny produktu przez klienta. Zbadanie potrzeb konsumentów pozwala osiągać wyższe zyski, a w przypadku metody koszt plus postrzeganie produktu przez klienta nie ma żadnego wpływu na wysokość ceny, ponieważ najważniejsza jest wyłącznie podaż.

CO PRZYCZYNIA SIĘ DO CENY?

Do ustalenia ceny przynoszącej zyski przyczyniają się:

  • wybór odpowiedniej strategii cenowej;
  • kalkulacja kosztów i ceny;
  • wprowadzenie polityki rabatowej;
  • odpowiednia reklama;
  • wybór form płatności;
  • odpowiednia reakcja na cenowe zmiany konkurencji.


Ważne jest również to, aby ustalić główny cel polityki cenowej: czy przedsiębiorstwo jest skupione na wzroście sprzedaży i maksymalizacji zysku, czy może na zniechęceniu nowo powstałych firm do wejścia na rynek lub skłonieniu stałych rywali do wycofania się z rynku. Warto też zdobyć wiedzę na temat aukcji i przetargów, ponieważ ten sposób sprzedaży jest coraz bardziej popularny.

Źródło