Co poza wypłatą otrzymują pracownicy?

 Co poza wypłatą otrzymują pracownicy?
Coraz popularniejszą formą wynagradzania i motywowania pracowników jest przyznawanie im niefinansowych benefitów. W Polsce otrzymuje je ponad połowa pracujących osób. Jakie z nich są najpopularniejsze oraz jakie oczekiwania mają pracownicy pokazuje raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”.

Jak pokazuje raport, do najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych nalezą te, związane ze zdrowiem pracowników. Prawie 30 % polskich pracowników deklaruje, że otrzymuje od pracodawcy prywatną opiekę medyczną. 1/5 pracujących Polaków może też cieszyć się z ubezpieczenia na życie. Pracodawcy często dbają o kondycję fizyczną pracowników, dlatego 16% z nich otrzymuje karnety sportowe. Popularnym benefitem, niezwiązanym z opieką zdrowotną jest przekazywanie podwładnym telefony komórkowego do celów prywatnych. Z tego rodzaju świadczenia korzystać może blisko 20% pracowników.

Czego oczekują pracownicy?

Portal Pracuj.pl zbadał także oczekiwania Polaków związane z pozapłacowymi formami wynagrodzenia. Także w tym zestawieniu prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie na życie znalazły się na czele. W obu przypadkach na taki benefit liczy ponad 40% pracowników. Pierwszą trójkę oczekiwań zamykają świadczenia socjalne – paczki żywnościowe, podręczniki szkolne czy odzież.

Wśród niespełnionych życzeń, odnośnie benefitów od pracodawcy respondenci wymieniali najczęściej: kartę na paliwo (43 %), voucher na wakacje (37 %) oraz karnet na wydarzenia kulturalne (30%).

Co ciekawe, aż 36 % ankietowanych stwierdziło, że pozapłacowe benefity są im niepotrzebne. Ponadto, dla 23 % niedogodnością jest konieczność dopłacania do niektórych benefitów. Taki sam odsetek stwierdza, że nie korzysta z takiej oferty, ponieważ nie ma na to czasu (dotyczy to głównie karnetów sportowych).

Źródło