Co powinieneś wiedzieć podpisując zakaz konkurencji

 Co powinieneś wiedzieć podpisując zakaz konkurencji
Ostra rywalizacja między przedsiębiorcami wpływa na to, że lojalność pracowników ma charakter finansowy. W ochronie zasobów firmy, pracodawcy wymagają od podwładnych umowy o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej. Co to oznacza dla pracownika?

Kodeks Pracy w art. 101 zawiadamia o możliwości podpisania takiego dokumentu. Powinien on mieć postać pisemną i być odrębną umową podpisaną przez pracodawcę i pracownika. Jakie to jest zabezpieczenie? „Umowa o tak zwany zakaz konkurencji przewiduje, że w ustalonym przez strony zakresie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność” – mówi mecenas Konrad Syryca z Kancelarii Radców Prawnych Fic Midloch Syryca. Mówiąc prościej: pracodawca ogranicza w ten sposób możliwość podjęcia dodatkowej działalności przez pracownika – ale tylko takiej, która byłaby konkurencją w stosunku do niego. Oznacza to, że nie ma żadnych przeszkód w buciu doradcą finansowym i prowadzeniu wytwórni biżuterii po godzinach.

Istnieje pewna odmiana umowy zakazu konkurencji, która obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy. Zawiera się ją wtedy, kiedy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych i tajnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na kłopoty. Umowy tego rodzaju podpisują zwykle osoby zajmujące wyższe stanowiska, otrzymujące wysokie pensje, więc jest to niewielki odsetek pracowników.

Osoby, które podpisały zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy są dobrze zabezpieczone przez prawo. Taka umowa musi być zawarta na czas określony. Ponadto, pracodawca musi zobowiązać się do wypłaty odpowiedniego odszkodowania, którego wysokość nie może być niższa od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy i musi być wypłacane przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Zakaz konkurencji może przestać obowiązywać przed terminem określonym w umowie wtedy, kiedy ustaną przyczyny powodujące zakaz lub jeśli pracodawca nie będzie wypłacał odszkodowania.

Źródło

Podpisałeś zakaz konkurencji? To powinieneś wiedzieć