Co motywuje CFO?

 Co motywuje CFO?
Według danych z Barometru Dyrektorów Finansowych Michael Page, głównymi aspektami motywującymi CFO są interesujące wyzwania zawodowe, wynagrodzenie i benefity, oraz stanowienie części międzynarodowego środowiska. Również ma tutaj znaczenie wielkość firmy – im większy dział, tym większa satysfakcja dyrektorów.

48% CFO na świecie przewiduje, że pozostanie na zajmowanym stanowisku przez dłuższy czas, choć ich zakres odpowiedzialności się zmieni. Jednocześnie 75% dyrektorów finansowych czuje się raczej zadowolona lub bardzo zadowolona ze swojej pracy. W grupie CFO poniżej 35. roku życia notuje się najwyższy odsetek satysfakcji z pracy na tym stanowisku, bo aż 80,6%. W grupie w wieku 50-54 lata zadowolenie wyraża 70% dyrektorów. W światowej perspektywie, najwięcej zadowolonych ze swojej pracy CFO pochodzi z Polski – jest ich 81,6%. Najwięcej z nich pracuje w takich branżach jak budownictwo czy bankowość i usługi finansowe, najmniej – w przemyśle i handlu.

W Ameryce Północnej osiągnięcie najwyższych stanowisk w firmie zajmuje dyrektorom finansowym najwięcej czasu. Związane jest to z typową ścieżką kariery tamtejszych specjalistów, w której przyszli CFO przechodzą przez kolejne szczeble firmy. Gdzie indziej, w tym w Europie, zatrudnia się dyrektorów z zewnątrz jako interim managerów, lub za pośrednictwem firm rekrutacyjnych - taka droga wydaje się gwarantować szybszy sukces.

Paweł Wierzbicki - dyrektor w firmie Michael Page, uważa, że na motywację CFO wpływa, oprócz wynagrodzeń i benefitów, przekształcanie się stanowiska CFO w rolę doradcy strategicznego oraz bardziej złożone zadania. Choć średnia pensja CFO na świecie wynosi pomiędzy 90 a 119 tysięcy euro rocznie, dużo zależy od długości zatrudnienia. Według badań Michael Page, 50,1% dyrektorów finansowych poniżej 35. roku życia zarabia 89 000 euro rocznie, podczas gdy 40% CFO z grupy wiekowej 50-54 lata zarabia już 150 000 euro lub więcej. Biorąc pod uwagę ekonomiczny podział świata, w Europie i Ameryce Łacińskiej CFO zarabiają mniej, niż w innych regionach. Najwyższe dochody jednak osiągają dyrektorzy na stanowiskach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz w rejonie Azji i Pacyfiku. Ze względu na branżę, najbardziej dochodowy jest sektor bankowości i handlu nieruchomościami, a najmniej – przemysł i sektor publiczny.

Wiele firm stara się zwiększyć motywację uzależniając część wynagrodzenia od rezultatów. Wierzbicki zauważa, że zbyt duże uzależnienie od płacy może wpłynąć na nadmierną skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji – dlatego ogólnoświatowe tendencje wskazują wyraźnie na redukowanie tego zmiennego elementu w wynagrodzeniach. Dane z badania Michelin wskazują, że zaledwie u 15,2% ankietowanych 30% płacy jest uzależniona od rezultatów. W Polsce, 32% CFO podaje, że mniej niż 10% ich wynagrodzenia jest uzależnione od wyników pracy, zaś kolejne 38% polskich CFO uważa, że zmienny element płacy wynosi pomiędzy 10 a 29%.

Wyniki dalej podają, że 85% CFO byłoby skłonnych dojeżdżać do odległego biura lub nawet na stałe się przeprowadzić, byleby praca była satysfakcjonująca i dobrze płatna. Większą elastyczność w tej kwestii wykazują młodsi (poniżej 35. roku życia) dyrektorzy - 92% z nich jest gotowa na zmianę zamieszkania ze względu na pracę. Okazuje się, że najbardziej elastyczne podejście cechuje CFO z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Źródło

Co motywuje CFO?