Cloudstorming

Termin odnosi się do procesu asymilacji wielu różnych środowisk obliczeń w "chmurze". Niektóre firmy i osoby prywatne określają tym mianem także burzę mózgów roznoszącą się nad projektami związanymi z "chmurą".

Osoby, które po raz pierwszy stykają się z tym terminem, mogły odnieść wrażenie, że może polegać na używaniu więcej niż jednego systemu obliczeń w "chmurze", np. do podłączenia sieci dostawczej pewnego konkretnego rodzaju danych.I bardzo słusznie. Używanie kilku środowisk obliczeniowychw "chmurze" zwiększy wartość, zmniejszy koszty lub w inny sposób zoptymalizuje dany projekt.

Cloudstorming może równie dobrze odnosić się do zaopatrywania się w więcej niż jednym źródle lub do strategii użytkowania systemów opartych na "chmurze".

Więcej o cloudstormingu przeczytacie państwo na Techopedia.