Chmura obliczeniowa w centrum zainteresowania

 Chmura obliczeniowa w centrum zainteresowania
Ilość danych przetwarzanych w chmurze obliczeniowej (cloud computing) rośnie w zatrważającym tempie. Zjawisko BDaaS (big data as a service), czyli kompleksowej usługi gromadzenia, analizowania i przetwarzania baz danych w chmurze obliczeniowej zaczyna być w centrum zainteresowania coraz większej liczby przedsiębiorstw na całym świecie. Już teraz z tego typu usług korzysta około 70% największych światowych firm, a do końca 2019 roku mają tak funkcjonować już wszystkie potężne podmioty. Skąd taki boom na chmurę?

Biznes związany ze zbiorami danych przetwarzanymi w chmurze obliczeniowej jest dość prosty. Specjalnie przystosowane platformy, mające dostęp do ogromnej ilości danych, analizują je i przetwarzają tak, by były gotowe do wykorzystania przez zewnętrzne podmioty, czyli końcowych klientów. Firmy te bardzo chętnie rozwijają swoje systemy business intelligence , zyskując w łatwy sposób, dostęp do szeregu przydatnych informacji o kliencie, konkurencji, bądź ogólnie o rynku w którym funkcjonują. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i coraz powszechniej wykorzystywane. Trend ten widoczny jest mocno w branży e-commerce , gdzie ilość tworzonych i jednocześnie szybko zmieniających się danych jest ogromna. Monitorowanie przez firmy cen rynkowych samodzielnie, wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia specjalnie przygotowanych analityków, którzy na bieżąco badaliby najnowsze trendy cenowe. Pozyskując gotowe dane z chmury obliczeniowej, można zaoszczędzić mnóstwo czasu, co w sytuacji konieczności szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, jest niezwykle istotne, w tym przypadku „czas to faktycznie pieniądz”.

Inteligentne algorytmy są w stanie dostarczać najbardziej aktualne dane w czasie rzeczywistym. Ponadto, informacje te są automatycznie wyszukiwane i dopasowywane do produktów, nawet pomimo różnic w ich nazewnictwie, oznakowaniu czy przypisanych kodach. Taki algorytm jest też w stanie określić, w jakich przypadkach ceny za produkt są zawyżone lub zaniżone, a kiedy należy tylko dokonać niewielkiej modyfikacji, aby stać się cenowym liderem na rynku.

Badania wskazują, że dziś usługi BDaaS stosowane są najczęściej przez duże firmy w obszarach: zarządzania ryzykiem (97% wykorzystania), optymalizacji sprzedaży i marketingu (92%), zarządzania finansowego (87%), zarządzania zasobami ludzkimi (75%). Zdaniem analityków, wydatki firm na usługi IT świadczone w chmurze obliczeniowej, które dziś stanowią około 15% budżetu w skali globalnej, w 2021 roku osiągną nawet 35%, a cały rynek big data może być wart nawet 88 mld dolarów. Liczby te mówią same za siebie, potencjał drzemiący w usługach z zakresu cloud computing i big data jest ogromny, i należy się spodziewać, że z roku na rok będzie on tylko rósł.

Źródło

Puls Biznesu