Cechy idealnego HR-owca

 Cechy idealnego HR-owca
Czasy kiedy rola Działu Personalnego i zatrudnionych w nim specjalistów ograniczała się do prawno-finansowej obsługi pracowników dawno minęły. Dobry HR-owiec musi mieć nie tylko wiedzę specjalistyczną, ale także szereg umiejętności dodatkowych, w tym tych z zakresu tzw. „miękkiego HR”.

Znaczenie działów HR w firmach rośnie z roku na rok. Jakie zatem kompetencje powinien posiadać współczesny HR-owiec?

• Podmiotowe traktowanie – niedopuszczalne jest traktowanie pracowników w sposób schematyczny i przedmiotowy. Indywidualne podejście do każdego, kto przestąpi próg pokoju powinno być standardem. Poza tym trzeba umieć uważnie słuchać oraz mieć wiedzę z zakresu motywacji.

• Selekcja kandydatów i wyciąganie wniosków – dobry HR-owiec poza tym, że musi umieć z morza kandydatów wyłowić tych najlepszych, powinien sprawić by nie tylko chcieli w firmie zostać, lecz by mogli się w niej rozwijać, a ich osobiste oczekiwania i ambicje były zbieżne ze strategią przedsiębiorstwa. Idealny HR-owiec będzie posiadać zatem wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.

• Rzetelna wiedza na temat specyfiki przedsiębiorstwa – dobry HR-owiec powinien znać firmę od podszewki. Taka osoba musi posiadać ugruntowaną wiedzę na temat procesów biznesowych, rozumieć ich kontekst i zachodzące w tym obszarze zmiany na rynku oraz potrafić się do nich dostosować w swojej pracy. Poza tym pracownik działu HR powinien starać się zrozumieć oczekiwania poszczególnych osób, grup lub instytucji, których aktywność może mieć wpływ na sukces lub porażkę przedsiębiorstwa i przekuć je na odpowiednie strategie personalne (niezależnie od tego czy będzie to właściciel firmy, pracownicy, klienci, czy też wpływowe instytucje).

• Innowacyjne podejście – idealnego HR-owca powinna cechować chęć ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań. Chodzi tu przede wszystkim o szukanie nowych sposobów realizacji praktyk HR oraz umiejętne wykorzystanie nowo poznanych technik w swojej działalności zawodowej. Stanowisko to wymaga nieustannego zgłębiania wiedzy z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia i zarządzanie.

• Znajomość nowoczesnych technologii - HR-owiec XXI wieku to osoba będąca za pan brat z wszelkimi nowinkami technologicznymi. Powinna poszukiwać nowych kanałów komunikacji dla usprawnienia procesu dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji (np. czaty z pracownikami, wewnętrzne biuletyny czy konkursy na „pracownika miesiąca", których przebieg dokumentowany jest na nowoczesnych nośnikach, etc.).

Źródło

hrnews.pl/