CSR – niezbędny element nowoczesnej firmy

 CSR – niezbędny element nowoczesnej firmy
Coraz więcej polskich przedsiębiorców rozumie znaczenie CSR. Firmy, które w swojej strategii biznesowej uwzględniły działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zyskują nie tylko wizerunkowo. W jaki sposób z głową prowadzić taką działalność? Najlepiej uczyć się od najlepszych.

Polskie firmy chcące współpracować z międzynarodowymi klientami, szczególnie z Europy Zachodniej, muszą się liczyć z tym, że będą oceniane również pod kątem CSR i aktywności proekologicznych. Niebagatelną rolę dla rozwoju CSR w Polsce ma transfer dobrych praktyk w ramach koncernów działających w skali globalnej.

Dostosuj się lub wytłumacz

Powszechnie szanowani prezesi uznają odpowiedzialne praktyki biznesowe za „fundamentalną” i kluczową część strategii biznesowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że prawdziwa wartość pojawia się jedynie pod warunkiem, że takie podejście jest autentyczne i szczere. To właśnie poziom zrozumienia dla zagadnień CSR wyróżnia wiodące brytyjskie firmy. Dla przykładu Dr Andy Wood, prezes Adnams (wielokrotnie nagradzanego browaru i destylarni), mówi: „W Adnams nasz cel i wartości decydują o wszystkim co robimy. Dla nas CSR nie jest tylko kolejnym punktem do odhaczenia. To coś, co naprawdę wyróżnia nas w oczach klientów, motywuje naszych pracowników i daje gwarancję naszym inwestorom, że biznes i związane z jego prowadzeniem ryzyko są prawidłowo zarządzane. Jest wpisana we wszystko co robimy”. W Wielkiej Brytanii idea społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności w obszarze ograniczenia emisji dwutlenku węgla, jest już głęboko zakorzeniona, między innymi za sprawą podejmowanych od dłuższego czasu inicjatyw brytyjskiego rządu i stałego, wysokiego poziomu zainteresowania inwestorów zrównoważonym rozwojem. Uwzględnianie czynników wpływu na środowisko i otocznie w porównaniach wyników poszczególnych firm, zaawanso-wane programy oszczędzania energii i konsekwentne stosowanie przez brytyjskie agendy rządowe zasady „dostosuj się lub wytłumacz” (comply or explain) sprawiły, że zagadnienie zrównoważonego rozwoju stało się stałym punktem obrad rad nadzorczych.

Długofalowe działanie = realny zysk

Kroki podejmowane przez firmę na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu generują zyski. Poza oczywistymi korzyściami wizerunkowymi, plusy takiej działalności to często oszczędności finansowe i poprawa efektywności funkcjonowania. By jednak dostrzec zalety CSR, potrzebne jest myślenie perspektywiczne i biznesowa cierpliwość.

Źródło

forbes.pl