Burza mózgów metodą na problemy firmy

 Burza mózgów metodą na problemy firmy
Rozwiązanie problemu wymaga podjęcia pewnych działań. Zazwyczaj są to takie czynności, jak zebranie pomysłów, poddanie ich analizie, wybranie najlepszej drogi działania. Tak właśnie, w dużym uproszczeniu działa burza mózgów, jedna z najbardziej popularnych metod poszukiwania rozwiązań trudnych sytuacji. Po raz pierwszy zastosowano ją ponad siedemdziesiąt lat temu, skoro więc nadal jest tak popularna, świadczy to o jej ogromnej skuteczności.

Ogólne zasady burzy mózgów są wszystkim znane. Jednak, aby prawidłowo stosować tę metodę, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów. Po pierwsze, podczas burzy mózgów należy całkowicie oddzielić fazę zbierania pomysłów od fazy ich analizy i oceny. Celem burzy mózgów jest zgromadzenie jak największej ilości pomysłów, nawet tych absurdalnych, by dopiero następnie móc je analizować, odrzucić te najmniej trafione i wybrać najlepszą ideę. Po drugie, w trakcie zbierania pomysłów obowiązuje całkowity zakaz wypowiadania jakichkolwiek krytycznych uwag pod ich adresem. Nawet jeśli z góry wiadomo, że jakiś pomysł jest całkowicie nierealny, nieadekwatny do sytuacji, z uwagami należy poczekać do fazy analizy. Burza mózgów powinna charakteryzować się niczym nieskrępowaną atmosferą swobodnej wymiany zdań i poglądów, zapisywania wszystkich idei, stronienia od krytyki. W ten sposób w grupie nie zapanuje poczucie skrępowania, obawy przed powiedzeniem czegoś nie na miejscu, a uczestnicy z chęcią będą prezentować swoje pomysły, nawet jeśli nie zostaną one zrealizowane.

Prawidłowe zastosowanie metody burzy mózgów powinno uchronić zespół, a więc i całą firmę, przed takimi zjawiskami, jak:

- poczucie „zwolnienia z myślenia”, występujące wtedy, gdy w grupie znajdują się osoby szczególnie znające się na omawianym temacie. Inni uczestnicy czują się wtedy niejako „wyręczeni” z myślenia, pozwalając innym decydować,

- obawa przed wyśmianiem. Osoby mniej śmiałe nie muszą obawiać się reakcji otoczenia na ich pomysły. Zgodnie z zasadami burzy mózgów, żadne idee nie powinny być komentowane,

- rezygnacja z kreatywności. W każdej grupie znajdą się osoby, chcące za wszelką cenę żyć w zgodzie z pozostałymi, dlatego też za każdym razem będą tylko przytakiwać, nie siląc się na swój własny pomysł.

Pomimo tak wielu zalet tej metody, zdarzają się również sytuacje, kiedy nie należy burzy mózgów stosować. Nie jest ona właściwym narzędziem do analizy dokonywania wyboru spośród już istniejącego, ograniczonego zbioru możliwych rozwiązań. Nie sprawdza się również w rozwiązywaniu problemów, wymagających jedynie działań technicznych. Burza mózgów służyć ma kreowaniu pomysłów, a nie dywagowaniu nad czymś, co jest już ustalone i wiadome. Przy okazji kolejnego spotkania, bazującego na burzy mózgów, warto wziąć pod uwagę powyższe wskazówki, aby w pełni wykorzystać potencjał tej metody.

Źródło

4pm.pl