Branża kreatywna w Unii Europejskiej

 Branża kreatywna w Unii Europejskiej
Czy warto inwestować w kulturę, media i sztukę? Jak wynika z raportu EY „kultura jako źródło wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Analiza rynków kreatywnych” branża kreatywna to branża z przychodami ponad pół biliona euro (535,9 miliardów), co czyni ją jedną z ważniejszych sektorów gospodarki. Najaktywniejsze obszary branży – sztuki wizualne, reklama oraz telewizja – w 2012 r. odpowiadały za ponad połowę wszystkich przychodów.

Kolejne miejsca, z obrotami odpowiednio 70,8 mld, 36,3 mld i 36,2 mld euro zajęły branże gazet i magazynów, książek i architektury. Próbę zanalizowania znaczenia kultury i sztuki dla europejskiej gospodarki podjęto po raz pierwszy. Zbigniew Jusis, partner w Dziale Doradztwa transakcyjnego EY uważa, że kultura i sztuka mogą odegrać kluczową rolę w uzdrowieniu europejskiej gospodarki, gdyż jest to sektor stanowiący o konkurencyjności Europy.

Cały sektor zatrudnia w Europie ponad 7 milionów osób, przede wszystkim w sztukach scenicznych, stukach wizualnych i muzyce. Jest tym samym trzecią po budownictwie i przetwórstwie żywności branżą o największym zatrudnieniu. Co więcej, 19,1% zatrudnionych w sektorze kreatywnym to młodzi ludzie w wieku 15-29 lat – to o 0,5% więcej, niż we wszystkich sektorach gospodarki. Wskaźnik ten w Europie Środkowo-Wschodniej jest wyższy o 1,3%.

Spośród badanych obszarów sektora aż trzy branże wykazują wzrost przychodów. Najdynamiczniej rozwijają się gry wideo (9% wzrostu), sztuki wizualne (5%), które odbudowują się dzięki rynkowi dzieł sztuki i przychodom z muzeów (z 10 najczęściej uczęszczanych muzeów na świecie 7 to instytucje europejskie) oraz telewizja (2%), której wzrost generowany jest przez płatne kanały i VOD. Co ciekawe, Europa jest drugim największym na świecie rynkiem telewizyjnym, a ponad połowę przychodów generują 3 kraje – Wielka Brytania, Francja i Niemcy.

Obszary, które zanotowały spadek przychodów, to muzyka, reklama oraz gazety i czasopisma. Przychody z tradycyjnych metod sprzedaży na rynku muzycznym spadły w ostatnich 5 latach o 16%, ale w Internecie sprzedaje się jej o 109% więcej. Rynek reklamy jest barometrem sytuacji w Europie – reklama jest pierwszą ofiarą kryzysu budżetowego, ale trend odwraca się z polepszeniem sytuacji ekonomicznej. Zmieniły się również oczekiwania reklamodawców, którzy wycofują się z tradycyjnych mediów do działalności internetowej. Zmiany technologiczne to poważny problem dla rynku prasy drukowanej, której przychody od 2008 r. spadły o 5,7%. Niektóre gazety rezygnują z druku, a inne łączą się z portalami internetowymi. Przychody zanotowały też książki, mimo że 68% Europejczyków wskazało je jako drugi, po telewizji i radiu, sposób spędzania wolnego czasu.

Kryzys gospodarczy uderzył także w stuki sceniczne – o 5% zmniejszyła się liczba osób chodzących do teatru, a uczestników koncertów jest o 2% mniej. Nadal jednak koncerty i festiwale muzyczne przynoszą 1/3 przychodów.

Badanie EY pokazuje, że 70% czasu spędzanego ze smartfonem lub tabletem to konsumpcja kultury. W ciągu ostatnich 10 lat Internet wygenerował dodatkowe 30 miliardów euro przychodów.

Źródło

Kultura, sztuka i szeroko rozumiana branża kreatywna jako sektor gospodarki, to ponad 7 milionów miejsc pracy i 4,2% PKB całej Unii Europejskiej