Biznesmen nadal musi biegać przez płotki

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” po raz dziesiąty przygotowała spis najważniejszych barier dla polskiej gospodarki. Kolejny raz okazało się, że przedsiębiorczości szkodzi nieczytelne prawo i nadmiar obowiązków nakładanych na firmy.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” po raz dziesiąty przygotowała spis najważniejszych barier dla polskiej gospodarki. Są to m.in.:

  • Zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.
  • Niejasne przepisy podatkowe prowadzące do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i skarbówką.
  • Nadmierne obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności związane z zatrudnianiem pracowników i wypełnianiem obowiązków podatkowych.
  • Zbyt sztywne jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego prawo pracy, szczególnie w zakresie organizacji czasu pracy.
  • Niska efektywność publicznych służb zatrudnienia.
  • Nadmiernie rozbudowane obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska.
  • Niska efektywność zamówień publicznych.
  • Przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności.


Źródło

Gazeta Wyborcza, Nr 107, 9 maja 2013