Biznes odpowiedzialny także nad Wisłą

 Biznes odpowiedzialny także nad Wisłą
Czasy, kiedy przedsiębiorcy wystarczyło zwracanie uwagi wyłącznie na swój interes, powoli przemijają. Dziś, coraz bardziej widoczne staje się zjawisko CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), czyli biznesu odpowiedzialnego społecznie. To, czy prowadzony biznes jest przyjazny otoczeniu, od lat ma istotne znaczenie na Zachodzie, ale także i u nas doktryna ta zyskuje stopniowo na popularności. Czy ma szansę na trwały i stabilny rozwój? Wygląda na to, że tak.

Najważniejszym założeniem biznesu odpowiedzialnego społecznie, jest połączenie biznesu z etyką. Dążenie do tego, aby etyka i biznes szły ze sobą w parze, to nadrzędny cel tych przedsiębiorców, dla których CSR nie jest tylko nic nieznaczącym trzyliterowym skrótem. Koncepcję CSR najłatwiej opisać jako dążenie organizacji biznesowych do uwzględniania interesów społecznych. CSR to również dbanie o środowisko naturalne i ekologię, zwracanie uwagi na pracowników, ich warunki pracy i ogólne, życiowe potrzeby. Nie trzeba wcale wyspecjalizowanych działań i ogromnego nakładu pracy, aby przedsiębiorstwo stało się odpowiedzialne społecznie. Wystarczy w codziennych działaniach organizacji dbać o takie szczegóły, jak redukcja emisji spalin przez firmową flotę, czy ograniczenie produkcji szkodliwych odpadów podczas procesu produkcji. Warto również zatroszczyć się o bezpieczne i zdrowe warunki pracy dla pracowników. Jak widać, niewiele trzeba, aby choć w ograniczonym stopniu zacząć prowadzić biznes zgodny z założeniami koncepcji CSR.

Badanie przeprowadzone w ramach konferencji „Biznes, który zmienia świat” mającej miejsce w październiku w Polsce, pokazują, że polscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość na temat CSR. 81% badanych uważa, że CSR ma wpływ na funkcjonowanie biznesu, 65% pytanych menedżerów zauważyło, że CSR pozwoliło sprostać wyzwaniom związanym z edukacją, pomocą społeczną i ochroną środowiska. Zdaniem respondentów, największy wpływ na rozwój koncepcji CSR w Polsce miały oddziały zagranicznych firm, które na nasz grunt przenosiły doświadczenia ze swoich państw. Niestety, aż 46% badanych uważa, że rozwój CSR w Polsce jest skutecznie hamowany przez zarządy firm, zdaniem których, uwzględnianie w swoich działaniach interesu społecznego generuje dodatkowe koszty, w związku z czym nie warto zaprzątać sobie tym głowy.

Miejmy jednak nadzieję, że kolejne tego typu badania wykażą jeszcze większe zainteresowanie koncepcją CSR w naszym kraju oraz że coraz mniej będzie osób, które ze społeczną odpowiedzialnością biznesu nie będą chciały mieć nic wspólnego.

Źródło

dlamanagerow.pl