Biurokracja, podatki i wysokie koszty pracy – trudne życie polskiego przedsiębiorcy

 Biurokracja, podatki i wysokie koszty pracy – trudne życie polskiego przedsiębiorcy
Któż nie marzy o założeniu własnej działalności gospodarczej? Wiele osób ma pomysł na biznes, który mógłby być spełnieniem życiowych aspiracji i żyłą złota. Niestety, często na marzeniach się kończy. Rozpoczęcie własnego biznesu to zmagania z biurokracją i urzędami.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców już po raz trzeci opublikował „Raport dotyczący warunków prowadzenia firm w Polsce”. Jego głównym celem jest ukazanie problemów związanych z opodatkowaniem i kosztami pracy oraz sądownictwem i biurokracją, które stanowią największe bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Raport stworzony został na podstawie międzynarodowych rankingów – dzięki temu możliwe było obiektywne porównanie Polski z innymi krajami w Europie i na świecie.

Problemy hamujące rozwój

Według przeprowadzonego raportu, największe problemy hamujące rozwój polskiej przedsiębiorczości to:

Skomplikowany system podatkowy. Według wyliczeń Banku Światowego polscy przedsiębiorcy poświęcają rocznie 286 godzin na dokonanie płatności podatkowych. Stawia to Polskę na 113 pozycji spośród 189 krajów. Problemem jest ograniczona możliwość płacenia podatku ryczałtowego, bez konieczności prowadzenia księgowości. Jest to szczególnie ważne dla mikroprzedsiębiorstw, które stanowią w Polsce prawie 97% wszystkich firm, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 93%.

Nadmiar obowiązków biurokratycznych. Zmorą polskich przedsiębiorców niezmiennie jest biurokracja. Rozpoczynanie biznesu trwa długo i jest bardzo kosztowne. Często zdarza się, że te same dane czy informacje przedsiębiorcy muszą przekazywać do różnych organów.

Burzyć biznesowe bariery

Polski przedsiębiorca spotyka na swojej drodze wiele ograniczeń i barier, utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej i przechodzenie na wyższy poziom rozwoju. By obecna sytuacja uległa zmianie na lepsze, przede wszystkim musi nastąpić redukcja obciążeń administracyjnych oraz uproszczenie obowiązujących przepisów.

Źródło

media.netpr.pl