Big Data lepsza od klasycznej analityki

 Big Data lepsza od klasycznej analityki
W Big Data liczy się właściwa informacja dostarczona we właściwym czasie i z właściwym poziomem dokładności.

Cechą wyróżniającą Big Data jest idea czterech V: Volume (ilość danych), Variety (różnorodność analizowanych danych i informacji), Velocity (przetwarzanie w czasie rzeczywistym) i Value – czyli wartość jaką możemy uzyskać z połączenia wszystkich poprzednio wymienionych czynników.

Volume czyli ilość danych

Gdy myślimy o ilości danych, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jest to pojęcie względne. Dla niektórych sektorów, albo firm dużą ilością będą tera i petabajty, podczas gdy dla innych może to być o rząd wielkości więcej (np. dla biznesów internetowych o dużej skali czy instytucji badawczych). Wiele zależy również od charakteru danych jakie przychodzi nam analizować. Informacje zawarte w ustrukturyzowanych bazach danych mogą być dużo większe w rozmiarze niż np. archiwa poczty elektronicznej, a mimo to ich przeszukiwanie i analiza będą dużo szybsze i mniej skomplikowane. W wielu przypadkach to jednak informacje zawarte w poczcie są dużo bardziej wartościowe dla firmy: mogą zawierać informacje o niezadowolonych klientach, kontraktach, ofertach, projektach technicznych itp.

Variety czyli różnorodność danych

Różnorodność danych poddawanych analizie nie ogranicza się jedynie do podłączenia wielu systemów transakcyjnych. W Big Data chodzi o połączenie wielu typów danych – wspomnianych wcześniej ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, wewnętrznych i zewnętrznych, historycznych i aktualnych. Mieszanina taka może być bowiem bardzo interesująca z analitycznego punktu widzenia. Dobrym przykładem są analizy ustrukturyzowanych danych z systemu ERP połączone z danymi geograficznymi i demograficznymi oraz danymi ze strony internetowej. Dzięki temu analityk jest w stanie nie tylko zidentyfikować źródła przychodu i wydajność poszczególnych oddziałów firmy w perspektywie historycznej, ale może zobaczyć dane w szerszym tle: potencjału gospodarczego regionu, statystyk sieciowych i popularności konkretnych produktów na stronie firmowej. Możliwość dołączenia tego typu analiz jest jednym z podstawowych kryteriów rozróżnienia między Big Data a klasyczną analityką.

Velocity – czyli szybkość analizy danych

Ekspresowa analiza pozwala na błyskawiczne raportowanie, a to daje korzyści trudne do przecenienia. Kluczami do oceny potrzeb w zakresie szybkości analizy Big Data są procesy biznesowe i wymagania użytkowników. Dobrym przykładem są np. fundusze hedgingowe, inwestujące na rynkach światowych – w ich przypadku znaczenie mają ułamki sekund.

Value czyli wartość

Wartość, to zdecydowanie najistotniejsza cecha wyróżniająca Big Data – zarówno w kontekście kosztu pozyskania technologii, jak i korzyści jakie organizacje mogą uzyskać w wyniku jej stosowania. To co wyróżnia obecną sytuację, to znacząco niższy koszt pozyskania wysokowydajnych technologii obliczeniowych i analitycznych. Jest to efekt spadających cen sprzętu komputerowego o wysokich parametrach oraz dostępności oprogramowania open source w „chmurze”.

Spersonalizować przekaz, wyprzedzić problemy

Wiele firm może w znaczący sposób podnieść wydajność swojej działalności i zmodyfikować procesy biznesowe, bazując na trendach uzyskanych z repozytoriów Big Data. Analiza danych w instytucjach finansowych może wspomóc działania, których celem jest ulepszenie oferty bądź też personalizacja danego produktu do konkretnej osoby. Poprawnie wyciągnięte wnioski z danych, są także w stanie zminimalizować ryzyko podejmowanych działań, jak również wykryć wszelkie nieprawidłowości oraz nadużycia. Big Data jest też często wykorzystywana w działaniach marketingowych. Umiejętna selekcja i analiza wpisów zamieszczonych na Facebooku czy Twitterze pozwala zwiększyć sprzedaż. Dzięki tym samym informacjom można np. określić, ilu potencjalnych klientów znajduje się na określonym terytorium – w mieście, województwie lub kraju.

Big Data – ważny drogowskaz w biznesowym labiryncie

Firmy, które zainwestują w rozwój infrastruktury Big Data nie tylko mają szansę na poprawienie działania swoich dotychczasowych linii biznesowych, ale w oparciu o przeanalizowane informacje, mogą też podążyć nowymi biznesowymi kierunkami. Dzięki temu stwarzają sobie większe szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Źródło

it-manager.pl

„Wiedza i Życie" nr 11/2014