Big Data – wielkie możliwości

Big Data, czyli nowoczesna metoda poszukiwania i udostępniania danych, zyskuje coraz więcej zwolenników. By jednak hasło Big Data przełożyło się na Big Business potrzeba nowych umiejętności, właściwych narzędzi i odpowiedniej strategii zarządzania informacją.

Big Data to termin dotyczący wszelkich aspektów, związanych z analizą dużych, różnorodnych i szybko zmieniających się zbiorów danych. Firmy pobierają dane z różnych źródeł, porównują je oraz wyciągają wnioski. Zebrane dane same w sobie nie umożliwiają natychmiastowej i sprawnej analizy. Gdy jednak dokona się operacji, polegających na wyłowieniu rekordów odpowiadających poszukiwanej zależności, ich wartość znacząco wzrasta. Jeśli firma świadcząca usługi online tak przetworzy zapisy aktywności aplikacji, może określić, w jaki sposób klienci korzystają z aplikacji, dlaczego niektóre produkty się nie sprzedają, w jaki sposób zmiany w strukturze aplikacji wpływają na działania klientów i sprzedaż. Takich informacji nie da się pozyskać z systemów z danymi strukturalnymi, gdyż nie ma w nich informacji niezbędnych do wiarygodnej analizy. Dopiero informacja pochodząca z różnych źródeł może mieć istotne znaczenie.

Szybsza i dokładniejsza analiza

Liczba danych gromadzonych w biznesie powiększa się rocznie o 50 procent. Big Data to nowy sposób analizy danych o klientach, analizy szybszej, dokładniejszej i wykorzystującej dane z różnych źródeł. Analizowane mogą być dane dostępne w internecie, w tym te z serwisów społecznościowych, ale też dane z wszelkiego rodzaju systemów informacji marketingowej czy baz danych klientów. Ciekawym przypadkiem jest wykorzystanie różnych źródeł danych do oceny ryzyka przedsięwzięcia jeszcze naetapie wstępnym - co ma szczególne znaczenie przy planowaniu działań marketingowych lub tych w sektorze finansowym.

Wyzwania dla działów IT

BigData jest ważnym trendem w biznesie, który rodzić będzie nowe wyzwania pod względem organizacji i kompetencji w IT. Według najnowszego raportu RSA (EMC) wielkie zbiory danych będą bodźcem do największych zmian w branży zabezpieczeń, jak również staną się podstawą dla modeli zabezpieczeń opartych na inteligentnej analizie danych, charakteryzujących się większą skutecznością wykrywania ryzyka, kontekstowością i wydajnością.

Szerokie zastosowanie

Big Datę mogą wykorzystywać firmy telekomunikacyjne, banki czy firmy ubezpieczeniowe. Taki sposób udostępniania danych doskonale sprawdzi się też w medycynie. Amerykanie chcą pójść nawet o krok dalej tzn. planują wykorzystywać Big Datę w sektorze publicznym. Burmistrz Nowego Jorku utworzył w tym celu specjalną jednostkę. Ma ona pozwolić na bardziej efektywne zarządzanie miastem: ruchem, służbami bezpieczeństwa, reakcjami w sytuacjach kryzysowych. Z drugiej strony, mieszkańcy mogą dzięki temu sprawdzić budynek pod każdym względem: higieny, remontów itd., zanim się do niego wprowadzą. Administracja Barracka Obamy chce upublicznić prawie wszystkie informacje zgromadzone przez sektor publiczny. Punktem wyjścia jest założenie, że gromadzone przez instytucje publiczne informacje nienaruszające prywatności i bezpieczeństwa obywateli stanowią dobro powszechne i powinny być w ten sam sposób dostępne. Czy Polska pójdzie w ślady administracji amerykańskiej? Czy Big Datę będzie wykorzystywać ZUS i urzędy skarbowe? Można mieć wątpliwości, biorąc pod uwagę choćby brak koherentności nośników. Dane, poza internetem, przechowywane są w różnego rodzaju książkach, na płytach DVD czy na dyskach przenośnych.

Źródło