Bezpieczne magazynowanie – jak uniknąć błędów

 Bezpieczne magazynowanie – jak uniknąć błędów
Odpowiednie warunki magazynowania mają gwarantować przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy, a jednocześnie niwelować ryzyko powstawania strat materialnych w przypadku błędów popełnianych przez człowieka oraz przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z ubezpieczeniem.

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy każdego roku w miejscach magazynowania towarów dochodzi do około 160 wypadków. W jaki sposób można ograniczyć ryzyko wystąpienia tego typu zdarzeń? Statystyki pokazują, że najczęstszą przyczyną wypadków w magazynach jest niewłaściwa organizacja pracy i nieodpowiedzialne zachowanie pracowników. Dużo mniejszy wpływ na powstawanie takich sytuacji ma wyposażenie oraz konstrukcja przestrzeni magazynowej. Aby więc zapewnić większe bezpieczeństwo w magazynie należy skupić się przede wszystkim na szkoleniu pracowników.

O czym należy pamiętać?

Szkolenie BHP przez wielu pracowników, ale także pracodawców traktowane jest jako przykra konieczność. Warto jednak zadbać o to, żeby każdy pracownik odbył szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy. Należy także zapoznać wszystkie zatrudnione osoby ze szczegółowymi procedurami związanymi z bezpieczeństwem. Ważnym elementem są także specjalistyczne badania lekarskie. Należy pamiętać o tym, aby pracownicy posiadali wszystkie wymagane dokumenty takie jak uprawnienie do prowadzenia wózka widłowego, książeczkę zdrowia, uprawnienia do pracy na wysokości.

Innymi ważnymi czynnikami, związanymi z bezpieczeństwem w magazynie są odpowiednie zasoby techniczne, dzięki którym zwiększyć można bezpieczeństwo pracowników magazynu oraz składowanych towarów. Należą do nich środki ochrony osobistej takie jak kask, gogle czy obuwie ochronne, ale także elementy infrastruktury magazynowej takie jak osłony nóg regałów, zmniejszające skutki zderzeń z wózkami widłowymi czy półki siatkowe, dzięki którym towary nie zapadają się w głąb regału. Wyposażenie magazynu oraz pracowników w takie środki ochrony stanowi dodatkowy koszt prowadzenia działalności, jednak dzięki zastosowaniu takich elementów można zaoszczędzić na składkach ubezpieczenia oraz ograniczyć ilość i wielkość szkód w sytuacji wypadku.

Źródło

Błędy na magazynie, jak ich unikać?